Grozījumi Īstenošanas regulā 2015/2447

 Publicēts: 16.09.2019. 14.58


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka 2019.gada 11.septembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L234) ir publicēta Komisijas 2019.gada 10.septembra Īstenošanas regula (ES) 2019/1394, ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz dažiem noteikumiem par laišanas brīvā apgrozībā un izvešanas no Savienības muitas teritorijas uzraudzību.

Grozījumi skar atsevišķus Īstenošanas regulas pantus (55., 187., 214., 234., 302., 311., 329. u.c. panti) un pielikumus (A, B u.c. pielikumi). Grozījumu regula stājas spēkā 2019.gada 1.oktobrī.

Muita