Grozījumi Regulā 2015/2447 attiecībā uz preferenciālas izcelsmes apliecinājumiem

 Publicēts: 27.04.2018. 14.37


Apakšsadaļu izvēlne

2018.gada 20.aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēta Komisijas 2018.gada 18.aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/604, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza attiecībā uz procedūras noteikumiem, ar kuriem vienkāršo preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā, un atceļ Regulu (EEK) Nr. 3510/80 un (EK) Nr.209/2005 (turpmāk – Regula Nr.2018/604).

Būtiskākās izmaiņas skar SMK Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 69.pantu, tas ir:

  • tiek skaidrāk un vienkāršāk definēta aizvietojošo izcelsmes dokumentu sagatavošana Eiropas Savienībā,
  • ieviests jauns nosacījums attiecībā uz pārstrādes produktu preferenciālu izcelsmi, kurš paredz, ka izcelsmes dokumentu, kas izdots vai sagatavots precēm, kurām piemērota procedūra “ievešana pārstrādei”, piemēro arī pārstrādes produktiem.
Muita