Iebraucot Latvijā, komerciālo transportlīdzekļu vadītājiem jāsniedz dati par degvielas daudzumu

 Publicēts: 26.01.2017. 14.34


Apakšsadaļu izvēlne

2017.gada 25.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.21 “Kārtība, kādā uz autoceļa robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai”.

Noteikumos ir pārņemtas un papildinātas Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumu Nr.1 “Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces” normas ar mērķi samazināt iespēju Eiropas Savienības teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot degvielu, kas ievesta ar komerciālo mehānisko transportlīdzekli un par kuru Eiropas Savienībā nav samaksāti nodokļi.

Jaunie noteikumi nosaka pienākumu komerciālā mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot Latvijas Republikā no Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas, aizpildīt “Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu”, norādot transportlīdzekļa degvielas tvertnē esošās degvielas daudzumu, transportlīdzekļa nobraukumu (odometra rādījumu) robežas šķērsošanas brīdī, kā arī transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja nosaukumu un reģistrācijas numuru. “Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums” jāiesniedz muitas amatpersonai, bet robežšķērsošanas vietā, kur muitas kontrole nav paredzēta, – Valsts robežsardzes amatpersonai.

Līdz šim “Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums” uz autoceļiem izveidotajās robežšķērsošanas vietās bija jāaizpilda tikai fiziskām personām.

Muita