Iekšējās drošības pārvaldes direktora/-es ierēdņa amats (vakance uz nenoteiktu laiku)

 Publicēts: 30.04.2019. 13.13


Apakšsadaļu izvēlne
Ja Tev ir
 • atbilstība „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirmās daļas prasībām;
 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība (maģistra grāds) vēlama tiesībās vai komerczinībās;
 • profesionālā pieredze operatīvās darbības veikšanā noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā, vēlams trīs gadi pēdējo piecu gadu laikā;
 • zināšanas par tiesību aktiem noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā, interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbības jomā un administratīvajā procesā;
 • profesionālās vadības prasmes komandas darba organizēšanā un kopīgu mērķu sasniegšanā;
 • spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību, prasme skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • krievu un angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī);
 • nevainojama reputācija un uz Tevi nav attiecināmi likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Novērtēsim, ja Tev ir pieredze un profesionālās iemaņas struktūrvienības vadīšanā vai lielu projektu vadīšanā un koordinēšanā vēlams trīs gadi.

Ja esi gatavs
 • vadīt Iekšējās drošības pārvaldi, veikt darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus, veicināt Iekšējās drošības pārvaldes ierēdņu un darbinieku attīstību;
 • nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku darbībā;
 • nodrošināt valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu uzraudzību.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam
 • jaunus izaicinājumus un personīgo un profesionālo izaugsmi;
 • iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • atmaksātas papildatvaļinājuma dienas.
Ierēdņa dienesta vieta
Talejas iela 1, Rīga.
Ierēdņa amatam noteikta
1.saime “Administratīvā vadība”, IVB līmenis un 14.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 2321 EUR līdz 2855 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).
Apraksts par pieteikuma iesniegšanu

Pretendentam ar norādi “Konkurss uz IDP_direktora amatu_Vards_Uzvards” līdz 2019. gada 17. maijam jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi vid.konkursi [at] vid.gov.lv vai pa pastu Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978 šādus dokumentus:

 1. pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju un sniedzot izvērstu redzējumu (līdz 1000 vārdiem) par Iekšējās drošības pārvaldes prioritātēm un attīstību, atspoguļojot priekšlikumus un konkrētus konstruktīvus risinājumus ar mērķi novērst Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu un korupcijas risku mazināšanu, īpašu uzmanību veltot jauno tehnoloģiju pielietošanai Valsts ieņēmumu dienesta iekšējās drošības attīstības īstenošanai; atspoguļojot turpmākās attīstības perspektīvas un galvenos stratēģiskos mērķus, par sadarbības ar citām institūcijām attīstību, norādot primāri risināmos jautājumus un mērķu sasniegšanas metodes, kā arī izdarot secinājumus un izvirzot priekšlikumus;
 2. dzīvesgaitas aprakstu (CV) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, tajā skaitā valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu C līmeņa 2. pakāpē, ja latviešu valoda nav dzimtā valoda un persona iepriekš nav strādājusi Valsts valodas likuma 6. panta pirmajā daļā minētajās institūcijās vai absolvējusi izglītības iestādi, kurā mācības notiek latviešu valodā. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Slēgtā aploksnē ievietota, pašrocīgi (rokrakstā) aizpildīta aptaujas lapa saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 2. pielikumu, ar norādi APTAUJAS LAPA, atsevišķi no pārējiem konkursam iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz personīgi atbildīgajam Valsts ieņēmumu dienesta speciālistam Valsts ieņēmumu dienestā Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku pa tālruni 67122634.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst „Valsts civildienesta likuma” 7.panta pirmās daļas prasībām.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām VID:

 • personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr.67122634;
 • datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts, Valsts civildienesta likums un Darba likums.

Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi [at] vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”.

Pieteikšanās termiņš
17. Maijs 2019, 23.59