Iespēja vienkāršā veidā uzzināt par Latvijas valsts budžeta sasniedzamajiem rezultātiem

 Publicēts: 29.06.2017. 13.00


Apakšsadaļu izvēlne

Lai katrs Latvijas nodokļu maksātājs varētu vienkāršā un saprotamā veidā uzzināt un izsekot, kādi rezultāti sagaidāmi no valsts budžeta līdzekļu ieguldījuma, Finanšu ministrijas mājaslapā uzskatāmā veidā pieejama informācija par plānotajiem un sagaidāmajiem ieguvumiem publisko finanšu līdzekļu sadales rezultātā.

Iedzīvotājiem ir iespēja vienkāršā veidā noskaidrot, kādās jomās un kādā apmērā tiek ieguldīta Latvijas nodokļu maksātāju nauda un kādi rezultāti sagaidāmi. (Iesakām izvelēties Google Chrome interneta pārlūku!)

Informācija ir pieejama trīs līmeņos, tādējādi sniedzot priekšstatu par ministriju un citu centrālo iestāžu budžetu gan kopsavilkumā, gan detalizēti. Pirmajā līmenī lietotājs var iepazīties ar ministriju budžeta ieguldījuma jomām un tām novirzīto finansējumu, tostarp procentuāli. Otrajā līmenī tiek sniegts priekšstats par nozares darbības rezultātā sniegto labumu sabiedrībai. Tajā pieejama katras jomas Politikas un resursu vadības karte, kurā vienkopus tiek sniegta iespējami aptveroša un raksturojoša informācija par nozares darbu attiecīgajā jomā – mērķis, tā sasniegšanā ieguldāmie resursi (inputs), sagaidāmie darbības rezultāti (outputs) un augstākā līmeņa sasniedzamie nozaru politikas un kvalitātes rādītāji (outcome). Savukārt trešajā līmenī iespējams uzzināt detalizētāku informāciju par budžeta programmām (apakšprogrammām) ­– to mērķi, galvenās aktivitātes un izpildītājus, finansiālos rādītājus, darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus.

Budžeta un finanšu vadības labākajās praksēs arvien lielāks uzsvars tiek likts uz konkrētu mērķu un rezultātu sasniegšanu, nevis līdzekļu izlietošanu konkrētiem ieplānotiem pasākumiem. Lai sabiedrība gūtu šo informāciju pārskatāmā un saprotamā formā, 2016. gadā tika veikti grozījumi normatīvajā regulējumā, lai jau 2017. gadā budžeta paskaidrojumos sniegtu priekšstatu par sagaidāmajiem ieguvumiem publisko finanšu līdzekļu sadales rezultātā. Ar jauno pieeju tiek pilnveidots līdzšinējais budžeta paskaidrojumu izdevumu sadaļas saturs, tādējādi sniedzot informāciju par valsts budžetu kā politikas realizācijas instrumentu.

Aicinām iepazīties ar sagaidāmajiem 2017. gada budžeta ieguvumiem!