Informatīvie un metodiskie materiāli

 Publicēts: 29.04.2020. 13.21


Apakšsadaļu izvēlne
  1. ES tiesību akti/Īstenošanas regula attiecībā uz PVN īpašajiem režīmiem
  2. PVN par digitālajiem pakalpojumiem (MOSS režīms)/Eiropas komisijas skaidrojumi
  3. Eiropas Komisijas skaidrojumi par telekomunikāciju, apraides un elektronisko pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu ar  2015.gadu/publicēts 2014.gada 3.aprīlī
  4. PVN īpašā režīma rokasgrāmata par vienas pieturas aģentūras minishēmu PVN jomā
  5. Informatīvais materiāls “Saeimā 2019.gada 30.maijā pieņemtais likums “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā””
  6. Informatīvais materiāls “Saeimā 2014.gada 12.jūnijā pieņemtais likums “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā””
  7. Informatīvais materiāls “Par 2019.gada 2.jūlijā pieņemtajiem   grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai””
  8. Informatīvais materiāls “Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”
  9. Informatīvais materiāls “Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju””.
  10.  Metodiskais materiāls par īpašo pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem.