Īpašas procedūras

 Publicēts: 13.03.2018. 13.10


Apakšsadaļu izvēlne

Informācijas lapu (INF) izmantošana


Muitas procedūras – ievešana pārstrādei, izvešana pārstrādei piemērošanā var izmantot informācijas lapas, kurās norāda ziņas par pārstrādes (kompensācijas) produktiem. Informācijas lapas izmanto:

  • INF 1 (ievešana pārstrādei) - ja pārstrādes (kompensācijas) produkti vai preces nemainītā veidā tiek pārvietoti starp divām dalībvalstīm, ar mērķi preces laist brīvā apgrozībā citā dalībvalstī, lai sniegtu ziņas par nodokļu summām, par piemērojamiem tirdzniecības politikas pasākumiem un nodrošinājuma summu;

  • INF 2 (izvešana pārstrādei, trīsstūrveida plūsma) - ja pārstrādes (kompensācijas) produkti vai aizstājējprodukti tiek ievesti, piemērojot trīsstūrveida plūsmu;

  • INF 5 (ievešana pārstrādei, trīsstūrveida plūsma (IM/EX)) - ja pārstrādes (kompensācijas) produktus, kas iegūti no līdzvērtīgām precēm, izved, izmantojot trīsstūrveida plūsmu ar iepriekšēju izvešanu (EX/IM);

  • INF 9 (ievešana pārstrādei, trīsstūrveida plūsma (IM/EX)) - ja pārstrādes (kompensācijas) produkti tiek nodoti citam atļautam muitas atzītam režīmam vai izmantošanai trīsstūrveida plūsmā (IM/EX). To noformē par ievesto preču daudzumu, kurām piemēro procedūru;

  • INF 3 (atpakaļnosūtītas preces) - lai apliecinātu, ka ir izpildīti nosacījumi, lai saņemtu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa;

  • INF 4 (piegādātāja deklarācijas autentiskuma un pareizības apliecinājums) - lai eksportētājs apliecinātu piegādātāja deklarācijas autentiskumu un pareizību.