Īstenojot Hercule III programmas projektu, noslēgušās specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības muitas amatpersonām

 Publicēts: 13.09.2019. 15.12


Apakšsadaļu izvēlne

Īstenojot Eiropas Komisijas Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas Hercule III projekta “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības” aktivitātes, no 9. līdz 13.septembrim VID Muitas pārvaldē norisinājās specializēto rentgeniekārtu attēlu analīzes mācību otrā sesija 50 muitas amatpersonām. Pirmā mācību sesija tika rīkota šī gada jūnijā, kad arī tika apmācīti 50 muitas ierēdņi.

Piedaloties mācībās, muitas amatpersonām bija iespēja paplašināt zināšanas un pilnveidot savas prasmes sarežģītu slēpņu atklāšanā, tādējādi paaugstinot dažādu transportlīdzekļu skenēšanas attēlu analīzes efektivitāti un ātrumu. Mācības vadīja eksperti no Lietuvas uzņēmuma, kas pārstāv kravu kontroles rentgeniekārtu ražotāju Nuctech, kā arī ir sertificēts veikt sistēmas operatoru apmācības. Lai rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības būtu maksimāli efektīvas un noderīgas, mācību materiālu izstrāde tika nodrošināta sadarbībā ar VID Muitas pārvaldes ekspertiem.  

Lai stiprinātu Latvijas muitas dienesta kapacitāti krāpšanas apkarošanā, cīņā pret nelegālo tabakas izstrādājumu kontrabandu un citu preču nelegālu pārvietošanu, VID Muitas pārvalde iesniedza Eiropas Komisijai projekta pieteikumu “Specializētas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības”. 2018.gada 18.decembrī tika parakstīts Eiropas Komisijas un VID projekta Granta līgums Nr.831414-AXIIT par projekta ieviešanu.

Realizējot projektu, ir nodrošinātas rentgeniekārtu attēlu analīzes mācības kopumā 100 muitas amatpersonām. Noslēdzot projekta aktivitāšu īstenošanu, šī gada novembrī plānots organizēt reģionālo darbsemināru Baltijas valstu muitas iestādēm, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu par muitas iestāžu pieredzi un labās prakses piemēriem reģionālā un Eiropas Savienības līmenī.


OLAF logo

This (event, publication, conference, training session etc.) is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (for more information see: https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Muita