Izmaiņas deklarēšanā laišanai brīvā apgrozībā pēc procedūrām: uzglabāšana muitas noliktavā, uzglabāšana brīvajā zonā, pagaidu ievešana un ievešana/izvešana pārstrādei (koda Y067 izmantošana)

 Publicēts: 29.04.2021. 11.22


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka Eiropas Savienības (ES) Tradicionālo pašu resursu pārdales nolūkiem atbilstoši Līgumam par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, ES TARIC datubāzē ir iekļauts speciāls kods, kas jānorāda gadījumos, kad 2021.gadā tiek laistas brīvā apgrozībā preces, kam pirms AK izstāšanās no ES pārejas perioda beigām (līdz 31.12.2020.) bijusi piemērota kāda no īpašajām muitas procedūrām (ievešana vai izvešana pārstrādei, tranzīts, pagaidu ievešana, uzglabāšana muitas noliktavā vai brīvajā zonā). Šī prasība attiecas arī uz situāciju, kad brīvā apgrozībā tiek laistas atpakaļievestas preces.

 

Ņemot vērā minēto, ja:

1) importa muitas deklarācijas laišanai brīvā apgrozībā datu elementā 1/10 “Procedūra” norādīts kāds no muitas procedūru kodiem - 40, 42, 44, 46 kombinācijā ar kādu no iepriekšējās muitas procedūras kodiem 21, 22, 51, 53, 54, 71, 78 vai kods 61, 63, 68 kombinācijā ar 10, 11, 21, 22
un
2) datu elementā 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/ iepriekšējie dokumenti “ norādīta atsauce uz muitas deklarāciju, ar kuru piemērota iepriekšējā muitas procedūra, kas reģistrēta līdz 31.12.2020.,

tad datu elementā 2/3 “sagatavotie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” jānorāda speciālais kods Y067.

Ņemot vērā Latvijā izplatītākos gadījumus, visbiežāk šī prasība tiks piemērota, ja tiks noformētas importa muitas deklarācijas ar muitas procedūru kodu kombinācijām 4051, 4053, 4071, 4078,  6110.

Muita