Izmaiņas no 2021.gada

 Publicēts: 18.09.2020. 13.51


Apakšsadaļu izvēlne

Šobrīd tiek plānota MOSS sistēmas paplašināšana un jaunā OSS (One Stop Shop) režīma ieviešana.

No 2021.gada 1.jūlija būs jauns īpašs režīms mazvērtīgu preču sūtījumiem B2C (Business to Consumer – Preču pārdošana gala patērētājiem) precēm no trešajām valstīm.

Precēm, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, PVN aprēķinās pats preces nosūtītājs vai starpnieks (piemēram, tirdzniecības platforma), reģistrējoties MOSS režīmam un piemērojot preču saņēmēja (fiziskās personas) valsts PVN jau preču nosūtīšanas brīdī. Preču importa brīdī attiecīgi PVN vairs nebūs jāmaksā. Šī kārtība neattieksies uz akcīzes precēm.

Ar šo īpašo kārtību būs atcelts pašreiz spēkā esošais atbrīvojums no PVN – neaprēķināt importa PVN precēm no trešajām valstīm, kuru vērtība nepārsniedz 22 eiro.

Precēm, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro, PVN un muitas nodokļi būs maksājami tāpat kā šobrīd preces piegādes brīdī. MOSS režīms šīm piegādēm nebūs piemērojams.

Uzņēmumi, kas piedāvā un pārvalda preču tirdzniecības platformas, kurās var iegādāties preces (piemēram,“Ebay”, “Amazon”), ar 2021.gadu tiks uzskatītas par preču piegādātājiem un attiecīgi būs atbildīgas par PVN samaksu, piegādājot preces personām, kas nav nodokļu maksātāji.

MOSS

OSS

PVN īpašā režīma deklarācijas iesniegšanas termiņš 20.datumā pēc taksācijas perioda

PVN īpašā režīma deklarācijas termiņš tiks pagarināts no 20 dienām līdz mēneša beigām pēc taksācijas perioda (importētājiem-viens mēnesis, ES un ārpus ES shēmās-viens ceturksnis)

Labojumus var veikt to taksācijas periodu deklarācijās, uz ko attiecas labojumi

Iepriekšējo PVN īpašā režīma deklarāciju labojumus varēs veikt nākamajā deklarācijā

Šobrīd PVN īpašā režīma deklarācija ietver tikai TBE pakalpojumus

PVN īpašā režīma deklarācijas satura paplašināšana, kas ietvers arī datus par preču tālpārdošanu ES (B2C)

MOSS ietver tikai TBE pakalpojumus

MOSS paplašināšana uz prečutālpārdošanas (B2C) piegādēm ES un ārpus ES režīma

MOSS elektroniskajiem pakalpojumiem ir piemērots 10 000 EUR slieksnis (pakalpojumu vērtība bez PVN nepārsniedz 10 000)

Noteikta 10 000 EUR roberžvērtība ne tikai elektroniskajiem pakalpojumiem, bet arī preču tālpārdošanai