Jaunākie grozījumi Savienības Muitas kodeksa normatīvajos aktos

 Publicēts: 08.04.2019. 10.59


Apakšsadaļu izvēlne

2019.gada 20.martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L77 ir publicēta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/444 (2019. gada 19. marts), ar ko, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz galvinieka saistību veidlapām un aviopārvadājumu izmaksu iekļaušanu muitas vērtībā. Ar minēto regulu tiek grozīti atsevišķi Īstenošanas regulas 2015/2447 pielikumi saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, ņemot vērā dažādus iespējamos izstāšanās scenārijus.

 

2019.gada 25.martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr.L83 ir publicēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/474 (2019.gada 19.marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu. Ar minēto regulu tiek grozīts Savienības Muitas kodekss, veicot “tehniska” rakstura labojumus, t.sk. izmaiņas Savienības muitas teritorijā saistībā ar Itālijas Republikas teritoriju.

Muita