Jaunas regulas muitas jomā

 Publicēts: 04.07.2019. 12.03


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka 2019.gada 24.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L167) ir publicēta Komisijas 2019.gada 21.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2019/1026 par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem.

Minētā regula aizstāj Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2089.

2019.gada 3.jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr.L179) ir publicēta Komisijas 2019.gada 2.jūlija Īstenošanas regula (ES) 2019/1131, ar ko izveido muitas instrumentu, kas nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 14.a panta un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 24.a panta īstenošanai.

Minētā regula attiecas uz ārpussavienības preču ievešanu uz mākslīgas salas, fiksētā vai peldošā iekārtā vai citā struktūrā kādas dalībvalsts kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un antidempinga un/ vai kompensācijas maksājumu iekasēšanu.

Muita