Jauni grozījumi Deleģētajā regulā 2015/2446 un Īstenošanas regulā 2015/2447

 Publicēts: 01.07.2020. 16.55


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka 2020.gada 26.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr. L203) ir publicēta Komisijas 2020.gada 3.aprīļa Deleģētā regula (ES) 2020/877, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, ar ko papildina Regulu (ES) Nr.952/2013, un groza Deleģēto regulu (ES) 2016/341, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr.951/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu. Regula stājas spēkā 15.jūlijā.

2020.gada 30.jūnijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr. L206) ir publicēta Komisijas 2020.gada 29.jūnija Īstenošanas regula (ES) 2020/893, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu. Regula stājas spēkā 2020.gada 19.jūlijā.

Grozījumi skar e-komercijas jautājumus, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas izmaiņas saistībā ar Importa kontroles sistēmas 2 (IKS2) ieviešanu 2021.gadā, militārās mobilitātes u.c. jautājumus.

Muita