Kā aprēķināt iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja darbinieks strādā vairākās darba vietās?

 Publicēts: 14.11.2017. 14.30


Apakšsadaļu izvēlne
Atbilde:


Ja darba ņēmējs strādā divās darba vietas, tad algas nodokļa aprēķins būs šāds:

Piemēram, darbinieks strādā pie diviem darba devējiem, kur mēnešalga 1.darba vietā ir 980 euro (ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, ir viena apgādībā esoša persona, bet Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums netiek piemērots), bet 2.darba vietā – 500 euro

 

1.darba vieta

2.darba vieta

980 euro (bruto alga)

500 euro (bruto alga)

-107,80 euro (VSAOI 11%)

* 23 % (IIN likme)

- 200 euro (IIN atvieglojums par 1 apgādībā esošo personu)

= 115 euro (IIN)

= 672,20 euro (apliekamais ienākums)

500 euro * 11 % (VSAOI likme)

= 55 euro (VSAOI)

*20 % (IIN likme)

55 *20 %= 11 euro (atskaitījumu daļa, ko reizina ar 20 % IIN likmi)

=134,44 euro (IIN)

115 – 11 = 104 euro (IIN)