Kāds neapliekamais minimums būs jāpiemēro darbiniekam, ja viņš pieņemts darbā mēneša pēdējā dienā?

 Publicēts: 14.11.2017. 14.33


Apakšsadaļu izvēlne
Atbilde:

Gadījumos, kad kalendārā mēneša laikā algas nodokļa grāmatiņa pie darba devēja ir iesniegta nepilnu mēnesi (dažas dienas), neapliekamais minimums un atvieglojumi tiek piemēroti proporcionāli pa dienām, kurās ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.