Kas vēl paveicams uzņēmējiem, gatavojoties bezvienošanās breksitam

 Publicēts: 07.10.2019. 14.01


Apakšsadaļu izvēlne
  1. Saņemiet EORI numuru

Lai uzsāktu muitas formalitāšu kārtošanu, jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. EORI numuru var saņemt tikai savā reģistrācijas dalībvalstī, bet tas izmantojams visā ES teritorijā. Ja to vēl neesat izdarījuši, EORI numuru iespējams pieprasīt un saņemt jau pirms breksita. Lai arī EORI numura piešķiršana neprasa daudz laika, aicinām to pieprasīt laikus, jo pēc breksita palielināsies iesniegumu skaits un jārēķinās, ka to apstrāde notiks rindas kārtībā. Informācija par EORI numuru un tā saņemšanu pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita > EORI numurs.

  1. Izvērtējiet eksporta riskus breksita brīdī

Uzsākot preču pārvietošanu uz Apvienoto Karalisti (turpmāk – AK) īsi pirms breksita, jārēķinās, ka palielinātas kravu plūsmas apstākļos var nepaspēt laikus izvest preces no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) teritorijas uz AK.  AK kļūstot par trešo valsti, lai preces izvestu, būs jānoformē eksporta muitas deklarācija. Eksporta muitas deklarācija ir jāiesniedz muitas iestādē, kas atbildīga par vietu, kur reģistrēts eksportētājs, vai kur preces tiek iepakotas vai iekrautas eksporta sūtījumam, kas Latvijā reģistrētiem eksportētājiem var nozīmēt kravas atgriešanu Latvijā, lai noformētu eksporta muitas deklarāciju. Muitas procedūras > Eksports.

  1. Noskaidrojiet izvešanas muitas iestādē noteikto kārtību eksporta muitas procedūras noslēgšanai

Gatavojoties breksitam, tās ES dalībvalstis, no kurām uz AK tieši tiek nogādāts vislielākais kravu apjoms (Francija, Nīderlande, Beļģija), ir ieviesušas elektroniskas sistēmas, lai mazinātu sastrēgumus uz ES ārējās robežas ar AK. Piemēram, Francijas muita sadarbībā ar citām robežšķērsošanas  aģentūrām un AK ir izveidojusi Smart border IT sistēmu, kuras galvenais nosacījums, preces izvedot, ir elektroniskas eksporta muitas deklarācijas MRN numura un svītrkoda uzrādīšana. Savukārt, preces izvedot no ES caur Nīderlandes ostām, pārvadātājam vispirms obligāti jāreģistrējas Nīderlandes ostu sistēmā.

Aicinām iepazīties ar informāciju par gatavošanos breksitam Francijā:

Informācija par gatavošanos breksitam Nīderlandē:

  1. Pārliecinieties par sadarbības partnera gatavību kārtot muitas formalitātes AK

Uzņēmējiem jāņem vērā, ka importa deklarācijas iesniegšana AK pusē ne vienmēr ir AK importētāja pienākums, jo ne vienmēr pārdevēja atbildība beidzas ar eksporta formalitāšu pabeigšanu. Tas atkarīgs no noslēgtā līguma nosacījumiem (Incoterms).

Muita