Konference

 Publicēts: 23.07.2018. 11.04


Apakšsadaļu izvēlne

Ielūdzam

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) šogad aprit 25 gadi. Šajā laikā VID ir pilnveidojies, attīstījies un turpina to darīt atbilstoši ekonomiskajām un sociālajām tendencēm visā pasaulē.

Reizē ar VID jubileju, arī mūsu valsts Latvija atzīmē savu simtgadi. Konferences mērķis ir radīt iespēju dažādu jomu pārstāvjiem diskutēt un aizdomāties par valsts un sabiedrības atbildību nodokļu nomaksas veicināšanā un ēnu ekonomikas mazināšanā.

VID darbība ir vērsta uz attīstību. Mūsu stratēģiskā vīzija ir kļūt par klientiem atvērtu, mūsdienīgu, efektīvu un taisnīgu valsts pārvaldes iestādi. Mums ir svarīgi, lai VID ir uzticams partneris ar augstu darba kultūru un darbiniekiem, kuri ir lepni par piederību VID un Latvijas valstij.

Konference tiek organizēta un līdzfinansēta Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0 /15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

Pieteikšanās konferencei līdz 31.08.2018.

 

Reģistrēties