Konferencē “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2018” informē par VID aktualitātēm un transfertcenu pakalpojumiem

 Publicēts: 14.12.2018. 08.17


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 14. decembrī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā un VID Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas vadītājs Edgars Hercenbergs piedalās XXI profesionālajā konferencē “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2018”.

VID ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā savā prezentācijā “Nodokļu administrēšana šodien, rīt”  informēs konferences dalībniekus par prioritārajiem VID darbības virzieniem, tostarp sadarbību ar uzņēmējiem, IT attīstību, uzņēmumu reitinga sistēmu, padziļinātās sadarbības programmu u.c., un iepazīstinās ar būtiskākajiem paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem šajās jomās. 

Savukārt, VID Nodokļu kontroles pārvaldes Starptautisko darījumu kontroles metodikas un atbalsta daļas vadītājs E.Hercenbergs plašāk skaidros, kādi VID pakalpojumi pieejami transfertcenu jomā.

Konferenci organizē Rīgas Menedžeru skolas sadarbībā ar Latvijas Zvērināto Revidentu Asociāciju un Latvijas Republikas Grāmatvežu Asociāciju. Tajā piedalās ar 80 -120 delegāti, tostarp lielo un vidējo uzņēmumu finanšu direktori, galvenie grāmatveži, iekšējie auditori, starptautiskās un vietējās auditorfirmas, zvērinātie revidenti, kā arī pārstāvji no Finanšu ministrijas, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas, Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas un Valsts kontroles.

Konference arī šogad notiek viesnīcā Radisson Blu Daugava Kuģu ielā 24, Rīgā. Plašāka informācija un konferences programma pieejama “RMS-Forum” tīmekļvietnē.