Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2017.gada 12 mēnešos

 Publicēts: 15.01.2018. 16.10


Apakšsadaļu izvēlne
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2017.gadā ir 8,62 miljardi EUR, kas ir par 0,60 miljardiem EUR jeb 7,5 % vairāk nekā 2016.gadā. Tādējādi VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns 2017.gadam izpildīts 101,1 % apmērā. To galvenokārt veicināja četru lielāko nodokļu (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļa) ieņēmumi.

Ieņēmumu pieauguma temps 2016.gadā un 2017.gadā bija visai līdzīgs. Tomēr, atšķirībā no 2016.gada, kad straujāk pieauga nenodokļu ieņēmumi, pērn pieaugumu nodrošināja tieši nodokļu ieņēmumi. 2017.gadā nodokļu ieņēmumi, salīdzinot ar 2016.gadu, palielinājušies par 0,67 miljardiem EUR jeb 8,8 %.

Sākot ar 2017.gada februāri, salīdzinot ar 2016.gada attiecīgo periodu, palielinās ienākumus saņēmušo darba ņēmēju skaits (2016.gadā bija vērojama pretēja tendence). Tas kopā ar darba ienākumu pieaugumu veicināja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanos un plāna izpildi.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, bija straujākais pēdējo piecu gadu laikā un veicināja ieņēmumu plāna izpildi. Lielākais pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums ir no nodokļu maksātājiem, kuri darbojas tirdzniecības un automobiļu un motociklu remonta nozarē. Otrs lielākais pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums bija no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar valsts pārvaldes un sabiedrisko organizāciju darbību, ko veicināja investīciju un būvniecības nozares atgūšanās ekonomikā straujāk ieplūstot Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Akcīzes nodokļa ieņēmumos 2017.gadā bija vērojams straujš pieaugums no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem un alu, bet akcīzes nodokļa ieņēmumu no tabakas izstrādājumiem kāpums bija mazāks nekā tika plānots, tādejādi tie būtiski atpaliek no plānotā apmēra. Jāatzīmē, ka akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem ieņēmumus galvenokārt nodrošina ieņēmumi par cigaretēm, taču 2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir būtiski samazinājies patēriņam nodoto cigarešu daudzums.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu pieaugumu no alkoholiskajiem dzērieniem un alus 2017.gadā ietekmēja gan akcīzes nodokļa likmes palielināšana, gan straujš patēriņam nodotā daudzuma pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ko daļēji veicināja arī akcīzes nodokļa likmju par alkoholiskajiem dzērieniem atšķirības ar kaimiņvalstīm.

Lai gan dabas resursu nodoklim 2017.gadā ir ievērojama ieņēmumu plāna neizpilde, tomēr, salīdzinot ar 2016.gadu, dabas resursu nodokļa ieņēmumiem ir procentuāli straujākais pieaugums. Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 2017.gadā ietekmēja izmaiņas normatīvos aktos, kas stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri. Tās paplašināja ar nodokli apliekamo objektu loku un atsevišķiem apliekamajiem objektiem tādējādi palielinājās nodokļa likmes. No dabas resursu nodokļa objektiem arī tika izslēgta zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās siltumnīcefekta gāzes, jo šāda darbība ir aizliegta.

Nodokļu pārmaksas atmaksa

No iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2017.gadā atmaksāti 121,44 milj. EUR, kas ir par 28,91 milj. EUR jeb 31,2 % vairāk nekā 2016.gadā. Atmaksu straujais pieaugums saistīts ar 2016.gadā ieviesto diferencēto neapliekamo minimumu, kas tiek piemērots, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, kā arī nodokļu maksātāju arvien vairāk izmantoto iespēju atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, deklarējot attaisnotos izdevumus.

No pievienotās vērtības nodokļa 2017.gadā atmaksāti 914,14 milj. EUR, kas ir par 127,05 milj. EUR jeb 16,1 % vairāk nekā 2016.gadā. Salīdzinot ar 2016.gadu, visvairāk pievienotās vērtības nodoklis atmaksāts tiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana, dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība vai jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība).