Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2018.gada 12 mēnešos

 Publicēts: 22.01.2019. 09.51


Apakšsadaļu izvēlne
VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2018.gadā ir 9,41 miljards eiro


2018.gadā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi sasniedza 9,41 miljardu eiro, izpildot ieņēmumu plānu par 101,3 %. Salīdzinot ar 2017.gadu, nodokļu ieņēmumi ir pieauguši par 788,42 miljoniem eiro jeb 9,1%, ko sekmēja ekonomiskā izaugsme un VID darba rezultāti. 2018.gada nodokļu ieņēmumus ietekmēja arī pērn nodokļu reformas ietvaros veiktās būtiskās izmaiņas.

Ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā ir 3,20 miljardi eiro. Tas ir par 410,50 miljoniem eiro jeb 14,7 % vairāk nekā 2017.gadā, ko daļēji veicināja veselības aprūpes finansēšanas likmes paaugstināšana par vienu procentpunktu. Darbaspēka nodokļus 2018.gadā pozitīvi ietekmēja darba ienākumu pieaugums, pateicoties arī minimālās algas palielināšanai, un darba ņēmēju skaita palielināšanās.

Ekonomikas straujo izaugsmi 2018.gadā apliecina arī pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, kas 2018.gadā sasnieguši 2,46 miljardus eiro. Salīdzinot ar 2017.gadu, tie palielinājušies par 269,22 miljoniem eiro jeb 12,3 %. Lielākais pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (skaidrojams ar būvdarbu pasūtījumu pieaugumu), mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus vai operācijas ar nekustamo īpašumu.

No pievienotās vērtības nodokļa 2018.gadā atmaksāti 887,20 miljoni eiro, kas ir par 26,93 miljoniem eiro jeb 2,9 % mazāk nekā 2017.gadā. Tas skaidrojams ar deklarēto no budžeta atmaksājamo summu samazināšanos.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2018.gadā ir 1,03 miljardi eiro un tādējādi pirmo reizi Latvijas vēsturē ir pārsnieguši 1 miljardu eiro. Šī summa ir aptuveni desmitā daļa no VID administrētajiem kopbudžeta ieņēmumiem. Vairāk nekā pusi – 52,4 % – no kopējās akcīzes nodokļa ieņēmumu summas ir ieņēmumi par naftas produktiem, 23,5 % – ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem un alu, bet 20,3 % – par tabakas izstrādājumiem. Akcīzes nodokļa ieņēmumu kāpums nav saistīts tikai ar akcīzes nodokļa likmju celšanu, bet arī ar akcīzes preču legālā tirgus palielināšanos, kas, savukārt, liecina par optimālu akcīzes nodokļa politiku valstī. Jāatzīmē, ka akcīzes nodokli pārsvarā maksā atsevišķi lieli nodokļu maksātāji, tādejādi būtiska ietekme uz ieņēmumiem ir nodokļu maksātāju izmantotajām iespējām pagarināt nodokļa nomaksas termiņu.

Nodokļu reformas ietvaros būtiskas pārmaiņas skāra uzņēmumu ienākuma nodokli, paredzot nodokli maksāt peļņas sadales brīdī nevis par gūto pelņu kā tas bija iepriekš. Tas atspoguļojies arī 2018.gada ieņēmumos. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018.gadā ir 304,00 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2017.gadu, pērn tie ir samazinājušies par 121,61 miljoniem eiro jeb 28,6 %. Tomēr uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu plāns ir izpildīts par 130,6 % jeb ieņēmumi ir par 71,30 miljoniem eiro lielāki nekā tika plānoti.

Pretēji plānotajam, lēnāks ieņēmumu pieaugums 2018.gadā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Jāatzīmē, ka ar 2018.gadu tika ieviestas trīs nodokļa pamatlikmes, paaugstināts neapliekamais diferencētais minimums, neapliekamais minimums pensionāriem un atvieglojums par apgādībā esošām personām. Tas gan samazināja ieturēto nodokļa apmēru, gan palielināja nodokļa atmaksu apmēru.

No iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2018.gadā atmaksāti 147,46 miljoni eiro, kas ir par 26,02 miljoniem eiro jeb 21,4 % vairāk nekā 2017.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2018.gadā ir 1,72 miljardi eiro, kas ir par 20,49 miljoniem eiro jeb 1,2 % vairāk nekā 2017.gadā.

Ņemot vērā neplānoti zemos ieņēmumus no visu veidu nodevām, naudas sodiem un sankcijām, kā arī citiem nenodokļu ieņēmumiem, kas atsevišķos maksājumu veidos ir pat mazāki nekā 2017.gadā, ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) būtiski veicināja VID administrēto nenodokļu, kā arī kopbudžeta ieņēmumu plāna izpildi 2018.gadam. Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 2018.gadā ir 244,64 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2017.gadu, palielinājušies par 89,45 miljoniem eiro jeb 57,6 %, jo viens nodokļu maksātājs veicis maksājumu ne tikai no 2017.gada, bet arī 2016.gada peļņas.