Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2019.gada 6 mēnešos

 Publicēts: 10.07.2019. 15.44


Apakšsadaļu izvēlne
 

VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā 4,77 miljardi eiro


Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā ir 4,77 miljardi eiro, kas ir par 0,12 miljardiem eiro jeb 2,6 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, tādejādi nodrošinot ieņēmumu plāna izpildi 101,9 % apmērā.

2019.gada pirmajā pusgadā VID administrētajos kopbudžeta ieņēmumos 53,0 % ir ieņēmumi no darbaspēka nodokļiem un tie būtiski veicināja VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu izpildi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2019.gada pirmajā pusgadā ir 1,68 miljardi eiro un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 0,85 miljardi eiro. Salīdzinot ar 2018.gada pirmo pusgadu, tie kopā palielinājušies par 0,23 miljardiem eiro jeb 10,0 %. Ieņēmumu pieaugumu nodrošina gan darba ņēmēju skaita, gan ienākumu pieaugums.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu pieaugums ir lielāks nekā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, kas skaidrojams ar lielajām atmaksām no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 2019.gada pirmajā pusgadā atmaksāti 121,40 milj. eiro, kas ir par 10,51 milj. eiro jeb 9,5 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā ir 1,24 miljardi eiro, kas ir par 0,12 miljardiem eiro jeb 10,8 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. 2019.gada pirmajā pusgadā 60,7 % no kopējiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem nodrošināja nodokļu maksātāji, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu, un no tiem ir arī lielākais ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Otrs lielākais ieņēmumu pieaugums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir darījumi ar nekustamo īpašumu.

No pievienotās vērtības nodokļa 2019.gada pirmajā pusgadā atmaksāti 473,12 milj. eiro, kas ir par 15,48 milj. eiro jeb 3,4 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. 2019.gada pirmajā pusgadā, tāpat kā pagājušā gada attiecīgajā periodā, visvairāk no pievienotās vērtības nodokļa atmaksāts nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar apstrādes rūpniecību.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā ir 520,72 milj. eiro. Salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, tie palielinājušies par 38,88 milj. eiro jeb 8,1 %, tomēr atpaliek no plānotā apmēra. Akcīzes nodokļa ieņēmumos 2019.gada pirmajā pusgadā 50,8 % veido ieņēmumi par naftas produktiem un to pieaugums par 3,4 %, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, kas ir mazāks nekā tika plānots, būtiski ietekmēja plāna neizpildi arī akcīzes nodokļa ieņēmumiem kopā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā ir 9,37 milj. eiro, kas ieņēmumu plāna izpildi nodrošināja tikai 11,9 % apmērā. Lielākie uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada pirmajā pusgadā ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar mežsaimniecību un mežistrādi.

Daudzi nodokļu maksātāji 2018.gada pirmajā pusē avansa maksājumu veidā budžetā samaksāja būtiski lielākas summas nekā pēc tam tika aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis, tādejādi izveidojās lielas pārmaksas. Pārmaksāto nodokli varēja atgūt tikai sākot ar 2019.gada janvāra beigām, kas radīja strauju atmaksu pieaugumu. No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gada pirmajā pusgadā atmaksāti 89,74 milj. eiro, kas ir 3,4 reizes vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā un 1,5 reizes pārsniedz 2018.gadā kopējo atmaksāto summu. Visvairāk no uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gada pirmajā pusgadā atmaksāts nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu.