Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2019.gada 7 mēnešos

 Publicēts: 07.08.2019. 16.31


Apakšsadaļu izvēlneVID administrētie kopbudžeta ieņēmumi ir 5,62 miljardi eiro


Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 5,62 miljardi eiro. Salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, tie ir palielinājušies par 0,15 miljardiem eiro jeb 2,7 %. Minētais pieaugums nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 100,8 % apmērā.

Visvairāk plānoto ieņēmumu apmēru 2019.gada septiņos mēnešos pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 2,00 miljardi eiro, kas ir par 0,19 miljardiem jeb 10,5 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 1,02 miljardi eiro, kas, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, ir par 0,08 miljardiem eiro jeb 8,4 % vairāk. Minēto nodokļu ieņēmumu pieaugumu nodrošina gan nodarbināto skaita, gan darba ienākumu pieaugums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē atmaksātās summas, kam ir tendence palielināties. 2019.gada septiņos mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 134,70 milj. eiro, kas ir par 13,04 milj. eiro jeb 10,7 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Salīdzinot ar 2018.gada septiņiem mēnešiem, būtiski pieauguši ir arī pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi. 2019.gada septiņos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir 1,46 miljardi eiro, kas ir par 0,12 miljardiem eiro jeb 8,9 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Gan lielākie ieņēmumi, gan lielākais ieņēmumu pieaugums pievienotās vērtības nodoklī ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību; automobiļu un motociklu remontu.

No pievienotās vērtības nodokļa 2019.gada septiņos mēnešos atmaksāti 558,26 milj. eiro, kas ir par 31,00 milj. eiro jeb 5,9 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Lielākās atmaksas ir nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir apstrādes rūpniecība.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 612,28 milj. eiro, kas ir par 36,65 milj. eiro jeb 6,4 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, tomēr mazāk nekā tika plānots. Jāatzīmē, ka periodā, par kuru akcīzes nodokli maksā septiņos mēnešos, samazinājies naftas produktu patēriņš, kā arī samazinājies stipro alkoholisko dzērienu, kuriem ir lielākā akcīzes nodokļa likme, patēriņš, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Turpretī, salīdzinot ar pagājušo gadu, krietni pieauguši ir akcīzes nodokļa ieņēmumi no tabakas izstrādājumiem. Tas skaidrojams ar patēriņa pieaugumu, ko ietekmēja gan iespējamā uzkrājumu veikšana pirms būtiskām likumdošanas izmaiņām, gan arī nelegālā cigarešu tirgus samazināšanās.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus būtiski turpina ietekmēt līdz 2018.gada 30.jūnijam veikto avansa maksājumu rezultātā izveidojušās pārmaksas atmaksāšana pēc nodokļu maksātāju pieprasījuma. 2019.gada septiņos mēnešos no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksāti 96,52 milj. EUR. Tas ir par 35,66 milj. EUR jeb 58,6 % vairāk nekā 2018.gadā kopā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 15,33 milj. EUR.