Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2019.gada 8 mēnešos

 Publicēts: 11.09.2019. 16.11


Apakšsadaļu izvēlne2019.gada astoņos mēnešos valsts budžetā iemaksāti 6,45 miljardi eiro


Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, ir palielinājušies par 191,77 milj. eiro jeb 3,1 %. Minētais pieaugums nodrošināja perioda plāna izpildi 100,3 % apmērā.

Būtiski vairāk nekā plānots budžetā iemaksāti tieši darbaspēka nodokļi, pārsniedzot plānu par 156,49 milj. eiro.

2019.gada astoņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir 2,30 miljardi eiro, kas ir par 0,22 miljardiem eiro jeb 10,4 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 1,18 miljardi eiro, kas ir par 0,09 miljardiem eiro jeb 8,7 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Minēto nodokļu ieņēmumu pieaugumu veicina gan nodarbināto ienākumu, gan skaita palielināšanās. Lielākais darbaspēku nodokļu ieņēmumu pieaugums 2019.gada astoņos mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, ir no tiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar tirdzniecību; automobiļu un motociklu remontu, un tie palielinājušies par 45,37 milj. eiro jeb 10,5 %.

Taču saistībā ar diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvās nodokļu likmes ieviešanu pieaugusi arī summa, kas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāta. Šī gada astoņos mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 145,30 milj. eiro, kas ir par 13,73 milj. eiro jeb 10,4 % vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Lai gan mazāks nekā plānots, tomēr būtisks ieņēmumu pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, ir arī pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem. 2019.gada astoņos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir 1,68 miljardi eiro, kas ir par 0,12 miljardiem jeb 7,8 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Arī pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumos lielākais pieaugums ir tieši no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar tirdzniecību; automobiļu un motociklu remontu, un tie nodrošināja 61,5 % no pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumiem 2019.gada astoņos mēnešos.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada astoņos mēnešos ir 18,05 milj. eiro, kas ir 14,3 % no plānotā apmēra. Jāatzīmē, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus būtiski ietekmēja strauji pieaugušais atmaksu apmērs, nodokļu maksātājiem pieprasot atmaksāt galvenokārt 2018.gada 1.pusgadā samaksātos avansa maksājumus, kas ievērojami pārsniedza aprēķināto nodokli par 2018.gadu. Šie avansa maksājumi tika noteikti vēl saskaņā ar agrāk spēkā esošo uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību. 2019.gada astoņos mēnešos no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksāti 104,47 milj. eiro, kas ir par 43,61 milj. eiro vairāk nekā tika atmaksāts 2018.gadā kopā.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada astoņos mēnešos ir 705,88 milj. eiro, kas ir par 32,66 milj. eiro jeb 4,9 % vairāk, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu. Lielākais pieaugums (18,13 milj. eiro jeb 13,7%) ir akcīzes nodokļa ieņēmumiem par tabakas izstrādājumiem, ko veicināja nelegālā cigarešu tirgus samazināšanās, kā arī iespējamā uzkrājumu veikšana pirms būtiskām likumdošanas izmaiņām.

Turpretī samazinājies ir akcīzes nodokļa ieņēmumu pieauguma temps par alkoholiskajiem dzērieniem un alu, kā arī naftas produktiem, kas negatīvi ietekmē akcīzes nodokļa ieņēmumu plāna izpildi. Jāatzīmē, ka periodā, par kuru akcīzes nodokli maksāja 2019.gada astoņos mēnešos, samazinājies brīvam apgrozījumam izlaisto alkoholisko dzērienu un naftas produktu apjoms.