Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu daļas izpildi 2019.gada februārī

 Publicēts: 13.03.2019. 11.12


Apakšsadaļu izvēlne
VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu plāns izpildīts par 105,0 %


Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2019.gada divos mēnešos ir 1,49 miljardi eiro. Tas ir par 0,09 miljardiem eiro jeb 6,2 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, un nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 105,0 % apmērā.

Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2019.gada divos mēnešos ir 403,80 milj. eiro, kas ir par 49,51 milj. eiro jeb 14,0 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā un nodrošināja ieņēmumu plāna izpildi 104,9 % apmērā. Lielākais ieņēmumu pieaugums, proti, par 11,57 milj. eiro jeb 62,4 %, ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir operācijas ar nekustamo īpašumu.

No pievienotās vērtības nodokļa 2019.gada divos mēnešos atmaksāti 196,20 milj. eiro, kas ir par 6,78 milj. eiro jeb 3,6 % vairāk nekā 2018.gada divos mēnešos.

Turpinot pieaugt vidējam darba ņēmēju skaitam, kā arī vidējiem darba ienākumiem, pieaugums vērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2019.gada divos mēnešos ir 542,83 milj. eiro. Tas ir par 66,99 milj. eiro jeb 14,1 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 299,47 milj. eiro, kas ir par 23,42 milj. eiro vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Abos nodokļos lielākais ieņēmumu pieaugums ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana.

Gada ienākumu deklarācijas par 2018.gadu var iesniegt, sākot ar 1.martu, savukārt iepriekšējo gadu deklarācijām šāda ierobežojuma nav. 2019.gada pirmajos divos mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa jau atmaksāti 9,36 milj. eiro, kas ir par 1,35 milj. eiro jeb 16,9 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada divos mēnešos ir 168,55 milj. eiro, kas ir par 18,12 milj. eiro jeb 12,0 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Ieņēmumu pieaugums ir visos maksājumu veidos, bet lielākais ieņēmumu pieaugums ir par alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, proti, kopā par 14,82 milj. eiro jeb 26,7 %, ko nodrošināja cigarešu un alkoholisko dzērienu patēriņa pieaugums.

Jāatzīmē, ka VID administrēto kopbudžeta ieņēmumu pieauguma temps ir palēninājies, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. To ietekmēja gan subsidētās elektroenerģijas nodokļa pēdējie maksājumi 2018.gadā par 2017.gadu, gan nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas kārtībā, kā rezultātā 2019.gada divos mēnešos no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksātā summa par 3,28 milj. eiro pārsniedz iemaksāto.

No uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gada divos mēnešos atmaksāti 20,74  milj. eiro, kas ir par 16,03 milj. eiro jeb 4,4 reizēm vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Straujā atmaksas palielināšanās skaidrojama ar to, ka nodokļu maksātāji pieprasa atmaksāt 2018.gada pirmajā pusgadā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu daļu, kas pārsniedz aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 2018.gadu, ko var atmaksāt tikai pēc 2018.gada decembra deklarācijas iesniegšanas 2019.gada 20.janvārī.

Vēršam uzmanību, ka likums par 2019.gada budžetu vēl arvien nav pieņemts, tādēļ VID administrētie kopbudžeta ieņēmumi tiek līdzināti ar Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019.gadam, kas sagatavots pie nemainīgas politikas scenārija.