Kultūrkapitālsabiedrību saņemto ziedojumu pārskati

 Publicēts: 30.05.2018. 08.10


Apakšsadaļu izvēlne
Šajā sadaļā tiek publicēti "Pārskati par valsts kultūrkapitālsabiedrību saņemtajiem un izlietotajiem ziedojumiem", pamatojoties uz  MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1648 "Noteikumi par pasākumiem, kas jāveic valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas un saņem ziedojumus".