Latvijas Atvērto datu portālā pieejama datu kopa “Uz robežas deklarētie skaidras naudas līdzekļi”

 Publicēts: 03.12.2018. 09.24


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā projektā “E-muita (1.kārta)” plānotās aktivitātes, ar 2018.gada 30.novembri Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv (kategorija - “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) jebkurai ieinteresētai personai ir pieejami statistikas dati par skaidras naudas līdzekļiem, ko deklarē uz robežas.

Dati pieejami CSV formātā. Datu kopa satur informāciju no skaidras naudas deklarācijām, kas ir iesniegtas Latvijas Republikas muitas kontroles punktos un robežšķērsošanas vietās uz Eiropas Savienības ārējās robežas par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām. Datnē iekļauta informācija par skaidras naudas deklarāciju skaitu un deklarētās skaidras naudas kopsummu (eiro) pa pārvietošanas transporta maršrutiem (valstīm), gadiem, mēnešiem, deklarācijas veida, transporta veidiem, muitas kontroles punktiem un robežšķērsošanas vietām.

Turpinot īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “E-muita (1.kārta)” aktivitātes, 2019.gadā Latvijas Atvērto datu portālā plānots publicēt datus par:

  • muitā noformētajām deklarācijām;
  • deklarētajām precēm;
  • muitas deklarācijās aprēķinātiem maksājumiem.

Kontaktinformācija: MP.lietvediba [at] vid.gov.lv.

Muita