Latvijas Atvērto datu portālā pieejamas jaunas datu kopas

 Publicēts: 17.05.2019. 11.29


Apakšsadaļu izvēlne

VID Muitas pārvalde informē, ka, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā projektā “E-muita (1.kārta)” plānotās aktivitātes, ar 2019.gada 10.maiju Latvijas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv/lv (kategorija - “Ekonomika un uzņēmējdarbība”) jebkurai ieinteresētai personai ir pieejami statistikas dati par:

  • muitas deklarācijās aprēķinātiem maksājumiem;
  • deklarētajām precēm;
  • muitā noformētajām deklarācijām.

Dati pieejami CSV formātā, datu kopas satur informāciju no Latvijā noformētām muitas deklarācijām par periodu no iepriekšējo divu gadu sākuma līdz pēdējā pilnā mēneša beigām.

Kontaktinformācija: MP.lietvedība [at] vid.gov.lv.

ERAF fonda logo

Muita