Līdz 17. decembrim var atteikties vai reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam

 Publicēts: 13.12.2018. 08.53


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 2018.gada 17. decembris ir tas datums, līdz kuram nodokļu maksātāji var vērsties VID, lai atteiktos no mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa vai pieteiktos tam. Aicinām pieņemt lēmumu par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa saglabāšanu vai atteikšanos no tā, izvērtējot nodokļu reformas ietvaros spēkā stājušos nosacījumus. Esošajiem mikouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kuri arī nākamgad vēlas saglabāt šo statusu, atsevišķs pieteikums par to nav jāsniedz.

Atgādinām, ka maksimālais mikrouzņēmumu gada apgrozījums var būt 40 000 euro gadā. Savukārt tiem nodokļu maksātājiem, kuru apgrozījums 2018. vai 2019.gadā ir lielāks par 40 000 eiro, taču nepārsniedz 52 000 euro, likums paredz īpašus pārejas noteikumus. Proti, 2018. un 2019. gadā šādi mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji ir tiesīgi nepiemērot 20 % MUN likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam virs 40 000 euro, ja to apgrozījums 2017.gadā vai 2016.gadā pārsniedza 40 000 euro

Mikrouzņēmuma darbinieks var strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā.

Lai mikrouzņēmuma īpašnieks būtu informēts par to, vai un kuri viņa darbinieki ir vienlaikus nodarbināti arī citos mikrouzņēmumos, VID līdz 2018. gada 1. februārim par to nosūtīja vēstuli Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) katram mikrouzņēmuma īpašniekam. Šogad VID arī vairs nereģistrēja mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

Tomēr joprojām pastāv iespēja, ka vairākos mikrouzņēmumos vienlaicīgi turpinās strādāt personas, kas darba gaitas uzsākušas vēl pirms 2018.gada. Tas nav aizliegts, taču jāņem vērā, ka šiem mikrouzņēmumiem papildus aprēķinātajai 15% mikrouzņēmuma nodokļa likmei pieskaitīs divus procentpunktus par katru šādu darbinieku. Savukārt, no 2020.gada šāds uzņēmums zaudēs mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu un tam būs jāizvēlas cits nodokļu nomaksas režīms.

Par darbinieka nodarbinātību citā mikrouzņēmumā darba devējs var pārliecināties, pajautājot par to pašam darbiniekam. Savukārt, par to, vai darbinieka cits darba devējs arī ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, iespējams pārliecināties VID tīmekļa vietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/ Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji”.

Pieteikumus mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusam var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā: “Sagatavot dokumentu/No veidlapas/ Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti/ Iesniegums mikrouzņēmumu statusa iegūšanai”. Iesnieguma paraugs ir pieejams arī VID tīmekļa vietnes sadaļā “Mikrouzņēmumu ienākuma nodoklis”.

Plašāka informācija par izmaiņām mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā pieejama VID tīmekļa vietnē un VID informatīvajā materiālā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti/Uzdot jautājumu VID”.