Līdz 17.maijam var pieteikties konkursā uz VID Iekšējās drošības pārvaldes direktora amatu

 Publicēts: 30.04.2019. 15.21


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izsludinājis atklātu konkursu uz VID Iekšējās drošības pārvaldes direktora amatu. Pretendenti konkursā var pieteikties līdz šī gada 17. maijam.

VID efektivitāti var veicināt zinoši un profesionāli vadītāji, kuri spēj būt atbildīgi par iestādes mērķu izpildi un valsti kopumā, ir pārliecināta VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, un to var nodrošināt, rīkojot atklātu, skaidri saprotamu atlases procesu, kas nodrošinātu labākā kandidāta atlasi.

Galvenās pretendentiem izvirzāmās prasības: atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešās daļas prasībām, nevainojama reputācija, augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), vēlama tiesībās vai komerczinībās. Vēlams trīs gadu profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā operatīvās darbības veikšanā noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā, kā arī zināšanas par tiesību aktiem noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā, interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbības jomā un administratīvajā procesā.

Pretendentam nepieciešamas profesionālās vadības prasmes komandas darba organizēšanā un kopīgu mērķu sasniegšanā, kā arī pieredze un profesionālās iemaņas struktūrvienības vadīšanā vai lielu projektu vadīšanā un koordinēšanā vēlams trīs gadi. Tāpat svarīgas prasmes pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību, prasme skaidri un argumentēti paust savu viedokli, publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes. Pretendentiem jābūt angļu un krievu valodas zināšanām.

Konkursa komisiju vadīs VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un komisijas locekļi būs institūciju deleģētie pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, KNAB, Iekšējā drošības biroja, Valsts drošības dienesta, kā arī VID pārstāvji.

Konkurss noritēs trīs kārtās. Pirmajā atlases kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana, savukārt otrajā kārtā notiks pretendenta komunikācijas un prezentēšanas prasmju novērtēšana, pārrunas ar pretendentiem par viņu motivāciju ieņemt šo amatu un pretendenta redzējuma par Iekšējās drošības pārvaldes prioritātēm un attīstību, atspoguļojot priekšlikumus un konkrētus konstruktīvus risinājumus, novērtēšana, kā arī tiks novērtētas pretendentu profesionālās zināšanas atbilstoši mata prasībām. Trešajā kārtā notiks vadības kompetenču novērtēšana.