Pakalpojumi un kontaktiApakšsadaļu izvēlne

Lielajiem nodokļu maksātājiem tiek nodrošināts individuālais konsultants/koordinators, kurš:

  • pārzina konkrētā nodokļu maksātāja stāvokli attiecībā uz iesniegtajām nodokļu un informatīvajām deklarācijām;
  • risina aktuālos kompetences jautājumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • nepieciešamības gadījumā koordinē nodokļu maksātāju jautājumu risināšanu, sazinoties ar konkrēto jomu pārzinošiem konsultantiem;
  • nodrošina atgriezenisko saiti.   

Savu individuālo konsultantu/koordinatoru noskaidro šeit:

Palīdzība

Reģistrācijas kods ir jāieraksta precīzi un pilnīgi, ja dati būs ierakstīti nepilnīgi, saņemsiet paziņojumu "Reģistrācijas kodam ir jāsastāv no 11 cipariem. Pārbaudiet, vai tas ir ievadīts pareizi!".

Klātienē lielie nodokļu maksātāji
tiek apkalpoti

VID Rīgā, Talejas ielā 1,
klientu apkalpošanas zāles 41.kabinetā
(rindu regulatorā jāizvēlas pakalpojums “3 – Starptautiskie un lielie nodokļu maksātāji”);                                                                                                  

Jebkurā VID klientu apkalpošanas zālē ārpus Rīgas.

Kontakti konsultācijām angļu valodā:

K.Dudins 67121951
Reģistrācija u.tml., rezidentu apliecības

E.Urbanoviča 67121960
Reģistrācija u.tml., rezidentu apliecības

R.Priede 67121941
Iesniegtās deklarācijas un pārskati – UIN, PVN, DRN

O.Lasko 67121927
Iesniegtās deklarācijas un pārskati – UIN, PVN, DRN

K.Pļaviņa 67121880 Maksājumu uzskaite

J.Mukāns 67121877 Maksājumu uzskaite

A.Bērziņa 67121926 Investoru apkalpošana