Pakalpojumi un kontaktiApakšsadaļu izvēlne

Lielajiem nodokļu maksātājiem tiek nodrošināts individuālais konsultants/koordinators, kurš:

  • pārzina konkrētā nodokļu maksātāja stāvokli attiecībā uz iesniegtajām nodokļu un informatīvajām deklarācijām;
  • risina aktuālos kompetences jautājumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • nepieciešamības gadījumā koordinē nodokļu maksātāju jautājumu risināšanu, sazinoties ar konkrēto jomu pārzinošiem konsultantiem;
  • nodrošina atgriezenisko saiti.   

Savu individuālo konsultantu/koordinatoru noskaidro šeit:

Palīdzība

Reģistrācijas kods ir jāieraksta precīzi un pilnīgi, ja dati būs ierakstīti nepilnīgi, saņemsiet paziņojumu "Reģistrācijas kodam ir jāsastāv no 11 cipariem. Pārbaudiet, vai tas ir ievadīts pareizi!".

Kontakti konsultācijām angļu valodā:

K. Dudins 67121951
Investoru apkalpošana, Rezidentu apliecības

M. Trifonova 67121921 Investoru apkalpošana

E. Urbanoviča 67121960
Rezidentu apliecības

R. Priede 67121941
Iesniegtās deklarācijas un pārskati – UIN, PVN, DRN

O. Lasko 67121927
Iesniegtās deklarācijas un pārskati – UIN, PVN, DRN

K. Pļaviņa 67121880 Maksājumu uzskaite

J. Mukāns 67121877 Maksājumu uzskaite