Mainās nodokļa nomaksa no kapitāla pieauguma

 Publicēts: 15.12.2017. 08.39


Apakšsadaļu izvēlne

Nodokļu reformas ietvaros ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Viena no tām ir saistīta ar ienākumu no kapitāla pieauguma deklarēšanu un nodokļa nomaksu. Nākamgad mainās nodokļa likme un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš. Ja darījumi ar kapitāla aktīviem būs uzsākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017.gada 31.decembrim, ienākumam no kapitāla pieauguma saglabāsies līdzšinējā nodokļa likme - 15 % apmērā.

Sākot no 2018.gada deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra. Ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniegs 1000 euro, deklarācija būs jāiesniedz reizi ceturksnī līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko pēc ceturkšņa, kad gūti ienākumi no kapitāla pieauguma. Savukārt, ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī  nepārsniegs 1000 euro, tad deklarācija būs jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.

Nākamgad ienākumiem no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma, tiks piemērota nodokļu likme 20% apmērā. Aprēķinātā nodokļa summa arī turpmāk būs jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas.

Piemēram, ja personas ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2018.gada pirmajā ceturksnī (janvāris – marts) pārsniegs 1000 euro, tad deklarācija būs jāiesniedz līdz 2018.gada 16.aprīlim, bet nodoklis budžetā jāsamaksā līdz 2.maijam. Taču, ja personas ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2018.gada pirmajā ceturksnī būs mazāki par 1000 eiro, tad deklarācija būs jāiesniedz līdz 2019.gada 15.janvārim, bet nodoklis budžetā jāsamaksā līdz 2019.gada 30.janvārim.

Kapitāla aktīvi ir:

  • akcijas, kapitāla daļas, pajas, ieguldījumi personālsabiedrībā un citi Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti;
  • ieguldījumu fondu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
  • parāda instrumenti (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercsabiedrību emitēti īstermiņa parāda instrumenti) un citi naudas instrumenti, kas tiek tirgoti naudas tirgos;
  • nekustamais īpašums (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības);
  • uzņēmums Komerclikuma izpratnē;
  • intelektuālā īpašuma objekti;
  • ieguldījumu zelts un citi dārgmetāli, darījumu objekti valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā.

Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.

Plašāka informācija par šīm un citām iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņām pieejama VID informatīvajā materiālā. Vairāk par iedzīvotāju ienākuma nodokli, tā aprēķināšanu un iemaksāšanu, kā arī ienākumu deklarēšanas nosacījumiem - VID mājaslapā. Kopumā plašāka informācija par to, kā nodokļu reforma ietekmēs dažādas iedzīvotāju grupas, pieejama VID tīmekļvietnē sadaļās privātpersonām un uzņēmējiem “Kā mani ietekmēs nodokļu reforma?”, bet sadaļā “Aktualitātes/Notikumi” pieejama informācija par VID bezmaksas semināriem, kā arī jau notikušo semināru prezentācijas un video materiāli. Informācija par nodokļu reformu pieejama arī Finanšu ministrijas mājaslapā un Saeimas mājaslapā.

Informācija presei