Mainīsies nosacījumi ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas, augu un augu izcelsmes produktu ievešanai Eiropas Savienībā no trešajām valstīm

 Publicēts: 13.12.2019. 16.12


Apakšsadaļu izvēlne

2019. gada 14. decembrī stājas spēkā jaunā  Oficiālo kontroļu regula, kas paredz izmaiņas Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei pakļauto kravu ievešanas nosacījumos.

Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas attieksies arī uz privātpersonām, ievedot no trešajām valstīm Latvijā augus un augu izcelsmes produktus personīgam patēriņam.

Izmaiņas regulējumā par ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības pastiprināto kontroli paredz, ka turpmāk Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei nebūs jāuzrāda pārtika un barība, kas iekļauta regulas I un II pielikumā, ja tās svars nepārsniegs 30 kg, to nav paredzēts laist tirgū un:

  • tā ir privātpersonu pasta sūtījumos vai personīgajā bagāžā; 
  • tie ir tirdzniecības vai laboratorijas paraugi, izstāžu eksponāti, zinātniskiem mērķiem paredzētie sūtījumi.

Pašlaik spēkā esošais regulējums paredz, ka Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei nav jāuzrāda personīgajā bagāžā esošās pārtikas preces, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus, ja to svars nepārsniedz 10 kg. Ievedot personīgajā bagāžā pārstrādātus ne-dzīvnieku izcelsmes produktus, piemēram, saldumus, konditorejas izstrādājumus, kafiju, tēju, bezalkoholiskos dzērienus u.c., turpmāk ierobežojumu (izņemot Regulā 2019/2122 minētos) nebūs, ja vien tie nav paredzēti komerciāliem mērķiem. 

Turpretī stingrākas prasības turpmāk būs noteiktas svaigu augļu, dārzeņu un ogu ievešanai privātpersonu bagāžā. Pašlaik bez Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles atļauts ievest 10 kg svaigu augļu, dārzeņu un ogu. Turpmāk, ja, to daudzums pārsniedz 2 kg, tie jāuzrāda PVD kontrolei.

Turpmāk visus augus, kas ir arī sēklas, augļi un dārzeņi, rieksti čaumalās, privātpersona drīkstēs ievest bagāžā vai saņemt pasta sūtījumā tikai tad, ja tiem būs nosūtītāja valstī izdots fitosanitārais sertifikāts. Bez fitosanitārā sertifikāta privātpersona drīkstēs ievest banānus, kokosriekstus, dateles, ananāsus un duriānus.

Kas jāzina privātpersonām, iebraucot no trešajām valstīm!

Atgādinām, ka privātpersonas joprojām nedrīkst ievest Eiropas Savienībā no trešajām valstīm:

  • gaļu, gaļas produktus (svaiga gaļa, kūpinājumi, gaļas pusfabrikāti, gaļas produkti un izstrādājumi un citi),
  • pienu, piena produktus (svaigs piens, pasterizēts piens, iebiezināts piens, biezpiens, krējums, siers un citi),
  • augu aizsardzības līdzekļus, 
  • augsni, augsnes substrātus, izņemot tīru kūdru un kokosa šķiedru,
  • vīnkoku, citrusu, korinšu, krūmcidoniju, vilkābeļu, cidoniju, ābeļu, bumbieru,  eribotriju, mespilu, pirakantu, pīlādžu augus,
  • kartupeļus,
  • visu veidu pārtikas produktus, kuri satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle),  un kuru izcelsme ir Bangladešā vai kuri sūtīti no Bangladešas,
  • visas Nigērijas izcelsmes kaltētas pupiņas.

Papildus aicinām iepazīties ar informāciju par izmaiņām Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā:

Stingrāka kārtība, ievedot ES augu sēklas un svaigus augļus un dārzeņus no trešajām valstīm

Uzmanību visiem kravu operatoriem, ievedējiem, pārvadātājiem un brokeriem!

Muita