Mainīts termiņš nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma iesnieguma iesniegšanai

 Publicēts: 25.01.2018. 14.22


Apakšsadaļu izvēlne

Informējam, ka pamatojoties uz grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” no 2017.gada 13.decembra iesniegums nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piemērošanai pēc likuma 24.panta pirmās daļas 1.punkta iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Iepriekš iesnieguma iesniegšanas termiņš bija noteikts mēneša laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Papildus informējam, ka iesniegumam jābūt motivētam un iesnieguma forma aizpildāma Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Plašāka informācija par nodokļu samaksas pagarinājuma iespējām pēc likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pieejama šeit.