Maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu iepakojuma vienībā varēs norādīt divējādi

 Publicēts: 20.12.2016. 11.38


Apakšsadaļu izvēlne

VID informē, ka no 2017.gada 1.janvāra cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu vienā iepakojuma vienībā varēs norādīt pēc izvēles vai nu uz akcīzes nodokļa markas, vai cigarešu iepakojuma vienības.

Tādējādi no 2017.gada 1.janvāra nodokļu maksātājs, kurš pasūta akcīzes nodokļa markas cigaretēm, varēs izvēlēties, kur tiks norādīta informācija par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu iepakojuma vienībā – uz akcīzes nodokļa markas vai uz iepakojuma vienības.

Taču jau no 2017. gada 1. janvāra tirgotāji varēs izvēlēties arī tādas akcīzes nodokļa markas, uz kurām informācija par cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu iepakojuma vienībā nebūs norādīta, taču tādā gadījumā tā būs jānorāda uz iepakojuma [1].

Vienlaikus atgādinām, ka Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma prasības paredz, ka uz katras smēķēšanai paredzētā tabakas izstrādājuma un augu smēķēšanas produkta iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir piestiprināta akcīzes nodokļa marka.

Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem tā. Augu smēķēšanas produktu iepakojuma vienībām, ko laiž tirgū, akcīzes nodokļa marka var būt piestiprināta uz slēgtā caurspīdīgā papildu apvalka.

Ja cigārus vai cigarillas realizē atsevišķi pa vienai iepakojuma vienībai, kas ir slēgtā caurspīdīgā iepakojumā, un šis slēgtais caurspīdīgais iepakojums ir vienīgais iepakojums un nav papildu apvalks, tad cigāram vai cigarillai akcīzes nodokļa marku piestiprina uz šī slēgtā caurspīdīgā iepakojuma.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt VID Akcīzes preču aprites daļas Marku aprites nodaļas speciālistiem pa tālruni 67120155 vai rakstīt uz e-pastu: APAD.lietvediba [at] vid.gov.lv.

 


Šādi izskatās pašreizējām prasībām atbilstoša akcīzes nodokļa marka.

 


[1] To nosaka grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām". 

Muita