Ministru kabinetā izskatīs likumprojektus, kas paredz vienādot nodokļu maksāšanas termiņu

 Publicēts: 16.04.2018. 16.11


Apakšsadaļu izvēlne

Šī gada 17.aprīlī, Ministru kabinetā tiks izskatīti Finanšu ministrijas sagatavotie likumprojekti, kas paredz vienādot nodokļu maksāšanas termiņu regulāri (reizi mēnesī, reizi ceturksnī un reizi pusgadā) maksājamiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem nodokļiem. Grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu.

No 2021.gada VID administrētos nodokļus būs iespējams samaksāt vienā maksājumā līdz mēneša 23.datumam. Mazinot laika un cilvēkresursu patēriņu, kā arī izmaksas, kas nepieciešamas nodokļu maksājumu sagatavošanai un veikšanai, sagatavotie likumprojekti radīs iespēju apvienot vairāku nodokļu maksājumus vienā, tajā pat laikā tie neliegs veikt samaksu par nodokļiem vairākos maksājumos.

Kā ziņots iepriekš, no 2021.gada 1.janvāra tiks ieviests arī vienotais nodokļu konts VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem, to skaitā – iedzīvotāju ienākuma nodoklim, uzņēmumu ienākuma nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim, akcīzes nodoklim, dabas resursu nodoklim, izložu un azartspēļu nodoklim, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām, elektroenerģijas nodoklim, mikrouzņēmumu nodoklim. Tāpat vienotais nodokļu konts tiks ieviests arī citiem regulāri veicamiem maksājumiem, tostarp uzņēmējdarbības riska valsts nodevai, valsts nodevai par numerācijas lietošanas tiesībām, patentmaksai, maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, maksājumiem par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu. Lai līdz 2021.gadam ieviestu izmaiņas VID ir uzsācis darbu pie VID Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izveides. Finanšu resursi sistēmas izstrādei tiek piesaistīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ietvaros.

Likumprojektos noteiktais regulējums par nodokļu maksāšanas termiņu vienādošanu un vairāku maksājumu vienlaicīgu veikšanu stāsies spēkā vienlaikus ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, proti, no 2021.gada 1.janvāra.