MOSS ārpus ES režīms

 Publicēts: 29.04.2020. 11.47


Apakšsadaļu izvēlne

Ārpus ES režīmā nodokļu maksātājs (kuram ES nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes) par ID dalībvalsti var izvēlēties jebkuru dalībvalsti.

Attiecīgā dalībvalsts piešķirs nodokļa maksātājam individuālu PVN identifikācijas numuru (izmantojot formātu EUxxxyyyyyz).


Piemērs

Uzņēmums savu saimniecisko darbību veic Krievijā, un tam nav savas pastāvīgās iestādes nevienā no ES dalībvalstīm. Tas vēlas elektroniskos pakalpojumus sniegt ES dalībvalstīs, piemēram, Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Tādējādi PVN nolūkā uzņēmumam ir jāidentificējas vienā no minētajām valstīm ārpus ES režīma izmantošanai attiecībā uz elektronisko pakalpojumu sniegšanu. Ja nodokļa maksātājs izvēlas reģistrēties Latvijā, tad ID dalībvalsts būs Latvija un par elektroniskajiem pakalpojumiem PVN MOSS deklarācija attiecīgi jāiesniedz Latvijā.

Krievijas uznēmums