MOSS deklarācijas iesniegšana

 Publicēts: 29.04.2020. 12.37


Apakšsadaļu izvēlne

Kad ir jāiesniedz PVN īpašā režīma deklarācija?

Nodokļa maksātājs, kas izmanto īpašo PVN režīmu TBE pakalpojumiem, par šiem sniegtajiem pakalpojumiem sagatavo un iesniedz VID ceturkšņa nodokļu deklarāciju par PVN, kas maksājams par citās dalībvalstīs sniegtajiem pakalpojumiem.

Īpašo PVN režīmu deklarācija par TBE pakalpojumiem ir ziņojums, kurā iekļauta informācija, kas nepieciešama, lai noteiktu katrā dalībvalstī maksājamā nodokļa summu.

Informācija par PVN likmēm uz 2019.gada 1.janvāri ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē tiešsaitē: VAT Rates

 

Deklarācijas periods

MOSS deklarācijas iesniegšanas termiņš

1.ceturksnis

No 1.janvāra līdz 31.martam

20.aprīlis

2.ceturksnis

No 1.aprīļa līdz 30.jūnijam

20.jūlijs

3.ceturksnis

No 1.jūlija līdz 30.septembrim

20.oktobris

4.ceturksnis

No 1.oktobra līdz 31.decembrim

20.janvārim

 

Ja kādā ceturksnī nodokļa maksātājs nav sniedzis pakalpojumus nevienā ES dalībvalstī saskaņā ar īpašo PVN režīmu shēmu, tas iesniedz “nulles” deklarāciju.

Iesniedzot “nulles” deklarāciju, gan ES režīma, gan ārpus ES režīma gadījumā nodokļa maksātājs tajā norāda individuālo PVN identifikācijas numuru, taksācijas periodu un kopā maksājamā PVN summu – nulli.

Ja nodokļa maksātājs nav iesniedzis deklarāciju 30 dienu laikā pēc deklarācijas perioda beigām, VID nosūta nodokļa maksātājam elektronisku atgādinājumu par pienākumu iesniegt deklarāciju un veikt maksājumu.

Turpmākus atgādinājumus sūta attiecīgā patēriņa dalībvalsts.

Gadījumos, kad nodokļa maksātājs saņem atgādinājumu trīs ceturkšņus pēc kārtas un nesniedz deklarāciju 10 dienu laikā pēc katra atgādinājuma saņemšanas, jāuzskata, ka šis nodokļa maksātājs pastāvīgi neievēro īpašo PVN režīmu nosacījumus un tas ir izslēdzams no ES vai Ārpus ES režīma izmantošanas.