MOSS ES režīms

 Publicēts: 29.04.2020. 11.42


Apakšsadaļu izvēlne

ES režīmā nodokļa maksātājs var reģistrēties PVN īpašā režīma izmantošanai, ja nodokļa maksātājam ES ir saimnieciskās darbības mītnes vieta vai pastāvīgā iestāde, bet patēriņa dalībvalsts teritorijā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes.

ES režīma gadījumā ID dalībvalsts ir tā dalībvalsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību, vai, ja tas veic saimniecisko darbību ārpus ES, tā dalībvalsts, kurā tam ir pastāvīgā iestāde.

Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta, ja tas sniegts personai, kura nav nodokļa maksātāja, ir šīs personas mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – pastāvīgās uzturēšanās vieta.


1.piemērs

Nodokļa maksātājs ir reģistrēts Latvijā ES režīma piemērošanai elektronisko pakalpojumu sniegšanai. Nodokļa maksātājs sniedz elektronisko pakalpojumu (piekļuves un lejupielādes tiesības fitnesa lietotnei) Lietuvas fiziskajai personai, kas nav reģistrēta nodokļa maksātāja Lietuvā.

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Lietuva, un Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs sniegto pakalpojumu norāda PVN īpašā režīma deklarācijā.

  Elektronisko sakaru,apraides vai elektroniski sniegti pakalpojumi

Latvijas normatīvajos aktos ar 2019.gada 1.jūliju tiek noteikta robežvērtība 10 000 eiro apmērā sniegto TBE pakalpojumu piegādes vietas noteikšanai. Nepārsniedzot minēto robežvērtību, TBE pakalpojumu piegādes vieta ir pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī. Tādējādi TBE pakalpojumu sniegšanas vieta ir nosakāma pakalpojumu sniedzēja dalībvalstī, ja kopējā pārrobežu darījumu vērtība (bez PVN) nepārsniedz 10 000 eiro un tā nepārsniedza minēto robežvērtību arī iepriekšējā kalendāra gadā.

Nodokļa maksātājam ir tiesības izvēlēties pārtraukt darboties MOSS režīmā un PVN piemērot vispārīgā kārtībā, tas ir, sniegtajiem pakalpojumiem piemērot savas valsts PVN likmi, vai arī turpināt darboties MOSS režīmā, piemērojot pakalpojumu saņēmēja dalībvalsts PVN likmes.

Līdz robežvērtības sasniegšanai PVN piemēro atbilstoši Latvijas PVN likmei un nosacījumiem.


2.piemērs

Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs sniedz elektronisko pakalpojumu (pārdod audioierakstus internetā) fiziskajām personām no Vācijas un Dānijas. Kopējā darījumu vērtība ir 8000 eiro.

Šajā gadījumā nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no diviem variantiem:

1) pakalpojuma sniegšanas vieta šajā konkrētajā gadījumā ir Latvija (jo darījumu vērtība nepārsniedz 10 000 eiro), tādējādi pakalpojuma sniedzējs var piemērot Latvijas PVN likmi, vai

2) pakalpojuma sniedzējs var izmantot PVN īpašo režīmu. Šajā gadījumā pakalpojumu sniegšanas vieta būs Vācija un Dānija. Latvijā reģistrēts nodokļa maksātājs sniegto pakalpojumu norāda PVN īpašā režīma deklarācijā.