MOSS maksāšanas kārtība

 Publicēts: 29.04.2020. 12.56


Apakšsadaļu izvēlne

MOSS režīmā iekasēto nodokli attiecīgās dalībvalsts, kurā uzņēmums ir reģistrējies MOSS režīmam, nodokļu administrācija pārskaita dalībvalstīm, uz kurām sniegti pakalpojumi un aprēķināts šo valstu PVN.


PVN maksājumsVeicot pievienotās vērtības nodokļa maksājumus īpašā režīma (MOSS) sistēmā, maksājuma mērķī ir obligāti norādāma atsauce uz attiecīgo MOSS deklarāciju. 

Piemēram: LV/LV40404040404/Q4.2017


Gadījumā, ja maksājums netiek veikts līdz ar deklarācijas iesniegšanu, tas jāveic ne vēlāk kā deklarācijas obligātās iesniegšanas datumā. Piemēram, ja nodokļa maksātājs iesniedz īpašo PVN režīma deklarāciju tā mēneša 10.dienā, kas seko pēc nodokļa perioda beigām, tad maksājumu ir jāveic līdz šī mēneša 20.dienai.


Piemērs

Reģistrēts nodokļa maksātājs īpašo PVN režīmu deklarāciju par kalendāra gada pirmo ceturksni iesniedz 10.aprīlī, bet deklarācijā norādīto PVN nesamaksā. Šim nodokļa maksātājam deklarācijā norādītais PVN obligāti ir jāsamaksā līdz 20.aprīlim.