Muitas procedūra 42 vai 63 ar preču piegādi uz Apvienoto Karalisti pirms breksita

 Publicēts: 10.10.2019. 14.28


Apakšsadaļu izvēlne

Ja Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības notiks 2019.gada 31.oktobrī bez vienošanās (no deal), lūdzam ņemt vērā, ka  muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā ar procedūru kodu 42 vai 63 ietvaros noteikto saistību izpilde, tajā skaitā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais nosacījums - 30 kalendāra dienu laikā preci piegādāt uz citu dalībvalsti, ir jāveic līdz Apvienotās Karalistes izstāšanās brīdim.

Tādēļ, pirms piemērot muitas procedūru 42 vai 63 precēm, ko paredzēts nogādāt saņēmējam Apvienotajā Karalistē, aicinām komersantus izvērtēt riskus saistībā ar piegādes pabeigšanu.

Muita