Muitas procedūra 42 vai 63 ar preču piegādi uz Apvienoto Karalisti pirms Brexit

 Publicēts: 21.02.2019. 09.21


Apakšsadaļu izvēlne

Ja Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības notiek 2019.gada 29.martā bez savstarpējās vienošanās  (t.i. “hard Brexit” situācija), lūdzam ņemt vērā, ka  muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā ar procedūru kodu 42 vai 63 ietvaros noteikto saistību izpilde, tajā skaitā Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktais nosacījums - 30 kalendāra dienā laikā preci piegādāt uz citu dalībvalsti, ir jāveic līdz Apvienotās Karalistes izstāšanās brīdim.

Tādēļ, pirms piemērot muitas procedūru 42 vai 63 precēm, ko paredzēts nogādāt saņēmējam Apvienotajā Karalistē, aicinām komersantus izvērtēt riskus saistībā ar piegādes pabeigšanu.

Muita