Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieki apspriež ar Brexit saistītos jautājumus

 Publicēts: 21.12.2018. 13.19


Apakšsadaļu izvēlne

Ceturtdien, 20.decembrī, VID Muitas pārvalde rīkoja Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksmi, kurā līdztekus citiem aktuāliem jautājumiem tika diskutēts arī par muitas formalitāšu kārtošanu uzņēmējiem, sadarbojoties ar partneriem Apvienotajā Karalistē, ņemot vērā tās izstāšanos no Eiropas Savienības (Brexit). Ņemot vērā plašo pieredzi muitošanas procesos un muitas procedūru noformēšanā, Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībnieki apliecināja gatavību pārmaiņām neatkarīgi no Brexit procesa virzības.

Izstājoties no Eiropas Savienības Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Ja līdz Brexit brīdim, 2019.gada 30.martam, tiks noslēgts un stāsies spēkā Izstāšanās līgums, pārejas periodā – līdz 2020.gada 31.decembrim preču pārvietošana un nosūtīšana no Eiropas Savienības uz Apvienoto Karalisti un no Apvienotās Karalistes uz Eiropas Savienību tiks turpināta tāpat pašlaik.

Turpretī, ja līdz Brexit brīdim Izstāšanās līgums netiks noslēgts, jau no 2019.gada 30.marta starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti vairs netiks nodrošināta brīva preču kustība, kā tas ir pašlaik – ES muitas savienībā un vienotajā tirgū. Šajā gadījumā preces, kas tiks ievestas Eiropas Savienības muitas teritorijā no Apvienotās Karalistes vai kuras būs jāizved no šīs teritorijas, lai tās transportētu uz Apvienoto Karalisti, būs pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu. Tas nozīmē, ka preču pārvietošanai no/uz Apvienoto Karalisti būs jāformē muitas procedūras. Muitas formalitāšu kārtošana Latvijā notiek tikai elektroniski, muitas deklarāciju elektroniski iesniedzot Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) attiecīgajā funkcionalitātē – importa, eksporta, tranzīta vai manifestu un pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē. Uzņēmējs var izvēlēties, vai izmantot VID izstrādāto un klientiem piedāvāto bezmaksas Komersanta lietotāja saskarni, vai arī datu iesniegšanai muitā izmantot paši savas informācijas sistēmas, nodrošinot sasaisti ar EMDAS. Gadījumā, ja Latvijas uzņēmēja līdzšinējie tirdzniecības partneri ir bijuši tikai citu Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmēji un viņš nav EMDAS lietotājs, viņam ir jāpieprasa EMDAS lietošanas tiesības. Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām uzņēmējam, kas iesaistīts muitas formalitāšu kārtošanā, attiecībās ar muitas iestādēm visā ES teritorijā jāizmanto unikāls komersantu reģistrācijas un identifikācijas numurs – EORI numurs. Līdz ar to, lai uzsāktu muitas formalitāšu kārtošanu, ir jāsaņem EORI numurs. Informācija muitas klientiem ir pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā “Muita”.

Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļiem minētie nosacījumi un Savienības Muitas kodeksa prasības ir labi zināmas, tāpēc lielākā uzmanība sanāksmē tika pievērsta Izstāšanās līgumā paredzētajai kārtībai, kādā tiks noslēgtas uzsāktās preču pārvietošanas darbības brīdī, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti (bez vai ar pārejas periodu). Konsultatīvās padomes locekļi piedāvāja savu atbalstu VID Muitas pārvaldes sagatavoto materiālu par Brexit tālākā izplatīšanā saviem klientiem un sadarbības partneriem

Papildus sanāksmes laikā tika apspriesti EMDAS darbības tehniskie jautājumi, diskutēts par muitas tiesību aktu normu piemērošanu jūras pārvadājumos Latvijas ostās, kā arī pārrunāti citi aktuālie jautājumi.

Sanāksmē piedalījās VID, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas, valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Loģistikas asociācijas, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas, autopārvadātāju asociācijas "Latvijas Auto", Latvijas Aviācijas Asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta pārstāvji. Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padomei ir konsultatīvs statuss, un tās mērķis ir veicināt Eiropas Savienības, Latvijas Republikas Saeimas un valdības noteiktās muitas politikas īstenošanu.

Muita
Saistītās datnes: