No 1.janvāra stājas spēkā grozījumi attiecībā uz personām, kas savā īpašumā vai turējumā reģistrē transportlīdzekli

 Publicēts: 23.12.2016. 14.16


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2017.gada 1.janvārī spēkā stājas grozījumi Ceļu satiksmes likuma 10.pantā, nosakot, ja juridiska persona savā īpašumā vai turējumā reģistrē transportlīdzekli, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi; kategorija ir M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G) un kurš iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un pirmoreiz tiek reģistrēts Latvijā vai kurš gada laikā pēc pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā Eiropas Savienības dalībvalstī un atkārtoti tiek reģistrēts Latvijā, transportlīdzeklim Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā tiek uzlikts atsavināšanas aizliegums, kura darbības laikā VID veic nodokļu administrēšanas pasākumus, pēc kuru pabeigšanas atsavināšanas aizliegumu dzēš. Ja juridiskā persona vēlas pārdot transportlīdzekli pirms atsavināšanas aizlieguma termiņa beigām, tā ir tiesīga to darīt, ja iemaksā drošības naudu.

Lai nodrošinātu minētā likuma darbību, VID ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā nosaka drošības naudas apmēru par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu un drošības naudas iemaksāšanu un atmaksāšanu” (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekts paredz:

  • Drošības naudas apmērs atbilst summai, kas aprēķināta, transportlīdzekļa īpašuma tiesības apliecinošajā dokumentā norādītajai transportlīdzekļa iegādes vērtībai, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi;
  • Drošības naudu iemaksā VID deponēto naudas līdzekļu uzskaites kontā;
  • VID pēc iesnieguma par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu saņemšanas divu darbdienu laikā dzēš atsavināšanas aizliegumu;
  • Juridiskā persona pēc pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, kurā uzrādīts transportlīdzekļa atsavināšanas darījums, par kuru samaksāta drošības nauda, iesniegšanas pieprasa drošības naudas atmaksu, iesniedzot iesniegumu;
  • VID 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic nodokļu administrēšanas pasākumus un pieņem lēmumu par iemaksātās drošības naudas atmaksāšanu vai ieskaitīšanu valsts budžeta kontā vai pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu, ja ir uzsākti nodokļu administrēšanas pasākumi,- līdz dienai, kad tie ir pabeigti un pieņemts lēmums;
  • VID ir tiesības neatmaksāt drošības naudu, ja nepamatoti samazināts valsts budžetā maksājamais nodoklis par transportlīdzekļa atsavināšanu.

Aicinām uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas, kā arī ikvienu interesentu rakstiski sniegt savu viedokli vai uzdot jautājumus par noteikumu projektu uz e-pasta adresi: NKP.lietvediba [at] vid.gov.lv vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID ārējās tīmekļa vietnes sadaļā “Kontakti”.


VID Nodokļu kontroles pārvaldes Kontroles metodikas un atbalsta daļa