No 1.maija vairākām komersantu kategorijām jābūt iekšējai kontroles sistēmai

 Publicēts: 02.05.2019. 13.04


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – NILLTFNL), līdz šī gada 1.maijam ir jābūt izveidotai iekšējai kontroles sistēmai, lai varētu veikt sankciju riska pārvaldīšanu. 

Ņemot vērā, ka jau līdz šim visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas noteiktas NILTFNL likumā, piemēram, ārpakalpojumu grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem, nekustamo īpašumu ekspertiem, autotirgotājiem, dārgmetālu tirgotājiem u.c., bija jābūt izveidotām iekšējās kontroles sistēmām, VID ieteica jau esošo iekšējās kontroles sistēmu papildināt ar vēl vienu jaunu sadaļu par sankciju riska pārvaldīšanu. 

Šīs iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir  noskaidrot, novērtēt, izprast un pārvaldīt savai darbībai vai klientiem piemītošos starptautisko un nacionālo sankciju riskus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, uzraudzībā esošās personas izveido starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tostarp izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, ar kuriem tika paredzēts minētais pienākums, stājās spēkā jau 2018.gada 12.jūlijā. Līdz ar to visām VID uzraudzībā esošajām personām, kas ir noteiktas šajā likumā, bija atvēlēts pārejas periods līdz pat šī gada 1.maijam šādas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai vai integrēšanai esošajā kontroles sistēmā.

Šajā pārejas periodā VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pārvaldes eksperti semināros aktīvi konsultēja VID uzraudzībā esošās personas par šo jauno pienākumu. Atgādinājums par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas pienākumu tiks nosūtīts arī katrai VID uzraudzībā esošajai personai individuāli VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Plašāka informācija par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā minētajām prasībām pieejama VID sagatavoto vadlīniju 8.punktā (Sankciju režīma uzraudzības mehānisma iekļaušana iekšējās kontroles sistēmā), savukārt informācija par sankciju režīmiem, kas ir saistoši Latvijai, pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Sankciju likums