No 1.septembra izmaiņas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā

 Publicēts: 31.08.2021. 15.55


Apakšsadaļu izvēlne

2021.gada 1.septembrī stājas spēkā grozījumi Muitas likumā un grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem", kas nosaka izmaiņas muitas kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Atsevišķos gadījumos attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, personas tiesību aizstāvība tiks nodrošināta tiesā, tāpēc noteikta personas rīcība gadījumos, kad tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par tiesvedības uzsākšanu par viltotām precēm.

Mainās Valsts ieņēmumu dienesta kompetence, ja muitas kontroles pasākumu rezultātā tiek konstatēts intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.

Valsts ieņēmumu dienests arī turpmāk pieņems lēmumus par viltotu preču nodošanu iznīcināšanai, ja preču deklarētājs vai valdītājs pret to neiebilst, kā arī gadījumos, kad preču deklarētājs iebilst pret iznīcināšanu, bet tās ir preces, kuras var deklarēt mutiski vai ar samazinātu datu kopu (preces personīgajā bagāžā, pasta sūtījumos līdz 1000 eiro vērtībā).

Gadījumos, kad preču deklarētājs vai valdītājs iebilst pret tādu preču iznīcināšanu, kas deklarējamas ar pilnu muitas deklarāciju, intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekam savu tiesību aizsardzībai būs jāsniedz prasības pieteikums vispārējās jurisdikcijas tiesā (Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā). Šādos gadījumos noteikts pienākums preču deklarētājam vai valdītājam līdz tiesas lēmumam pieņemt uzglabāšanā aizturētās preces. Ja preču deklarētājs vai valdītājs preces nepieņem glabāšanā, tās tiks nodotas iznīcināšanai.

Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.468, papildus jau esošai kārtībai saistībā ar muitas kontroles pasākumiem intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, tiek noteikta preču paraugu izņemšanas un atdošanas kārtība. Tāpat Valsts ieņēmumu dienesta glabāšanā esošo preču izmaksu summa, ņemot vērā faktiskās izmaksas, ir palielināta uz 8,89 eiro mēnesī par 1m² aizņemto platību, un noteikts, ka maksa tiks aprēķināta par 1m², ja aizņemtā platība ir mazāka par 1m².

Muita