No 2013.gada 1.jūlija ir pieejamas vairākas jaunas tarifu kvotas

 Publicēts: 11.07.2013.


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) atgādina, ka no 2013.gada 1 jūlija ir pieejamas vairākas jaunas tarifu kvotas, kas ļauj Latvijas uzņēmējiem no trešajām valstīm ievest preces ar pazeminātām vai nulles tarifa likmēm.

Saskaņā ar Eiropas Padomes 2013.gada 27.jūnija Regulu (ES) Nr.627/2013 trešo valstu precēm ir atvērtas 10 jaunas nepreferenciālās tarifu kvotas. Kvotas ar 0 % piemērojamo muitas nodokļa likmi piemērojamas šādām precēm: kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts, krāsviela C.I. Pigment Red 169, Poli (vinilbutirāls), preparāts, kura sastāvā ir 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta, 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 % dimetiladipāta un ne vairāk kā 25 % dimetilsukcināta.

Kvotu spēkā esamības periods ir no 1.jūlija līdz 31.decembrim.

Kvotas precēm, kas paredzētas īpašai izlietošanai, ar 0 % piemērojamo muitas nodokļu likmi pieejamas precēm: malti sorgo graudi, ko paredzēts izlietot berama iepakojumā pildāma materiāla ražošanai, elektromehāniski sadales paneļi, ko paredzēts izmantot Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras pozīcijā 8521 un 8528 klasificēto produktu ražošanai: velosipēdu rāmji vai velosipēdu priekšējās dakšas, ko paredzēts izmantot velosipēdu ražošanā, plakanā ekrāna televizoru aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanā izmantojamas elektriskās apgaismošanas vienības, kurās ietilpst iespiedshēmas plates un gaismas diodes (LED).

Kvota saskaņā ar īpašu izlietošanu ar muitas nodokļa likmi 10 %, piemērojot arī īpašu nodokli, ir noteikta precei - saldie ķirši izmantošanai šokolādes izstrādājumos.

Pieprasot minētās kvotas, ir nepieciešams iesniegt atļauju izmantot muitas procedūru ar īpašo izlietošanu.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 27.jūnija īstenošanas Regulu (ES) Nr.624/2013 ir atvērta jauna tarifu kvota Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes precei - citi pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti citur (preces kods 2106 90 98),ar piemērojamo muitas nodokļa likmi 0 %, iekasējot „lauksaimniecības komponenti”, kas noteikta saskaņā ar Regulu (EEK) Nr.2658/87.

Kvotas spēkā esamības periods ir no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.jūnijam. Pieprasot minēto kvotu, ir nepieciešams iesniegt  preču Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes apliecinājumu, kurš noteikts saskaņā ar Regulas (EEC) Nr.2454/93 55. līdz 65.pantu (izcelsmes sertifikāts lauksaimniecības produktu ievešanai Eiropas Ekonomikas kopienā).

Regulu teksti ar tarifu kvotu kārtas numuriem, preču kodiem un aprakstiem ir pieejami Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzē EUR-Lex  sadaļā „Vienkārša meklēšana”, ievadot dokumenta (regulas) numuru, un Oficiālajā Vēstnesī (OV), ievadot attiecīgi OV numuru L 179 vai L 177.

Informācija par tarifu kvotu pieteikšanas kārtību pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Muita > Muitas tarifu atvieglojumi > Tarifu kvotas. Detalizēta informācija par pieejamajām kvotām un muitas nodokļu atvieglojumiem ir pieejama Integrētā tarifa vadības sistēmas (ITVS) datu bāzē sadaļā TARIC > Pasākumi > Preces kodam vai Meklēšana vai sadaļā Tarifu kvotas > Meklēšana > Tarifu kvotas vai Kvotu statusa izmaiņas. Pieteikto tarifu kvotu piešķiršanas rezultātus ir iespējams pārbaudīt ITVS sadaļā  Tarifu kvotas >  Meklēšana > Tarifu kvotu pieteikumi, ievadot  muitas deklarācijas jeb vienotā administratīvā dokumenta (VAD) numuru.

VID aicina uzņēmējus sekot līdzi informācijai par pieejamajām tarifu kvotām un gūt labumu no tarifu kvotu izmantošanas arī turpmāk. Par neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar kvotu pieteikšanu aicinām zvanīt pa tālruni 67111401.

11.07.2013.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama šeit.


Informācija presei