No 2017.gada 1.janvāra ir spēkā grozījumi Komisijas regulā par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

 Publicēts: 04.01.2017. 11.52


Apakšsadaļu izvēlne

No 2017.gada 1.janvāra spēkā ir Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.2016/1821 (2016.gada 6.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu. Detalizēta informācija par normatīvo regulējumu preču tarifa klasifikācijas jomā ir publicēta VID mājas lapas sadaļā Preču tarifa klasifikācija.

Muita