No 2021.gada VID administrētos nodokļus varēs ieskaitīt vienotajā nodokļu kontā

 Publicēts: 27.11.2017. 13.17


Apakšsadaļu izvēlne

2017.gada 23.novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, sākot ar 2021.gadu ļaus Valsts ieņēmumu dienestam ievērojami samazināt kontu skaitu, kuros tiek ieskaitīti VID administrētie valsts budžeta maksājumi.

Patlaban VID administrētie nodokļi tiek maksāti 49 valsts budžeta ieņēmumu kontos Valsts kasē, kas prasa no nodokļu maksātāja daudz laika, uzmanības un pastāv iespēja kļūdīties, veicot maksājumu. Sākot ar 2021. gadu VID administrētos nodokļus un atsevišķus regulāros maksājumus varēs ieskaitīt vienā kontā.

Likuma grozījumi paredz, ka vienotajā nodokļu kontā varēs veikt šādus maksājumus:

 • iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • uzņēmumu ienākuma nodokli;
 • pievienotās vērtības nodokli;
 • akcīzes nodokli;
 • dabas resursu nodokli;
 • izložu un azartspēļu nodokli;
 • elektroenerģijas nodokli;
 • subsidētās elektroenerģijas nodokli;
 • mikrouzņēmumu nodokli;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;
 • valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;
 • maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;
 • patentmaksu;
 • maksājumus par Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu.

Lai vēl vairāk vienkāršotu procedūru un mazinātu administratīvo slogu, paredzēts vienādot nodokļu nomaksas termiņus, tādejādi nodokļu maksātājiem kļūs vieglāk sekot nodokļu nomaksas termiņiem. Mēnesī maksājamo nodokļu summu varēs ieskaitīt ar vienu vai vairākiem maksājumiem, kā katram ērtāk - līdz noteiktam datumam, bet sistēma saņemtos naudas līdzekļus automātiski sadalīs pa atbilstošajiem nodokļu veidiem, prioritāri apmaksājot tos nodokļus, kuriem pirmajiem iestājies deklarācijas iesniegšanas termiņš.

Lai līdz 2021.gadam ieviestu izmaiņas VID ir uzsācis darbu pie VID Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izveides. Finanšu resursi sistēmas izstrādei tiek piesaistīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ietvaros.

Informācija presei