No Apvienotās Karalistes ievestu lietotu apģērbu un citu lietotu preču laišana brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā

 Publicēts: 08.02.2021. 14.12


Apakšsadaļu izvēlne

No 2021. gada 1. janvāra spēkā ir Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), kas publicēts 2020. gada 31. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 444.

Nolīgumā paredzēta preferenciāla tirdzniecība starp līgumslēdzējpusēm. Tas nozīmē, ka, Eiropas Savienībā importējot Apvienotās Karalistes izcelsmes preces, tām var piemērot samazinātu vai 0 % ievedmuitas tarifa likmi, ja tiek apliecināta preču izcelsme Nolīgumā paredzētajā veidā. Kā arī jāpārliecinās, ka Nolīgumā reglamentētie izcelsmes noteikumi ir izpildīti.

Preces iegūst preferenciālas jeb priekšrocības piešķirošas izcelsmes statusu, ja tās ir pilnībā iegūtas preces vai šo preču ražošanā ir izpildīti noteikti izcelsmes kritēriji.

Nolīguma izpratnē lietotas preces ir pilnībā iegūtas, ja tās ir kā atkritumi vai lūžņi, un ar nosacījumu, ka tās ir derīgas vienīgi izejvielu atgūšanai.

Lietotām precēm, ja tās paredzēts izmantot citādi, nekā pārstrādei (izejvielu atgūšanai), piemēram, tirdzniecībā, ir jāizpilda Nolīgumā noteiktie izcelsmes kritēriji atbilstoši preces klasifikācijai.

Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi tiek klasificēti Harmonizētās sistēmas (HS) pozīcijā 63.09, un tiem noteiktais izcelsmes kritērijs ir CTH (change in tariff heading) jeb pozīcijas maiņa, kas ir ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša ražojuma pozīciju, klasificētiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem. Lietotu apģērbu savākšana, šķirošana, mazgāšana, gludināšana, apstrāde pret kodēm ar gāzi, iepakošana tiek uzskatīta par nepietiekamu ražošanu. Tāpēc šis izcelsmes kritērijs nav izpildīts un prece neiegūst preferenciālu izcelsmi Apvienotajā Karalistē.

Tādējādi, pat ja Apvienotās Karalistes eksportētājs rēķinā ir sagatavojis paziņojumu par izcelsmi, tas nav akceptējams ievedmuitas nodokļa preferenciālās likmes piemērošanai un, laižot brīvā apgrozībā valkātu apģērbu un lietotus tekstilizstrādājumus (HS pozīcija 63.09), kas nav atkritumi un nav paredzēti pārstrādei, piemērojama trešo valstu izcelsmes precēm noteiktā ievedmuitas nodokļa pamatlikme 5,3 % apmērā.

Līdzīgi vērtē preferenciālas izcelsmes statusu arī citām lietotām precēm. Piemēram, veļas mazgājamās mašīnas (HS pozīcija 84.50), gludekļi, elektriskās plītis, mikroviļņu krāsnis (HS pozīcija 85.16) kļūst par precēm ar noteiktu izcelsmi Apvienotajā Karalistē, izpildot noteiktu kritēriju. Proti, ir jāspēj pierādīt, ka šīs preces ražotas no citā pozīcijā klasificētiem materiāliem vai ka izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no ražotāja cenas. Tirdzniecības praksē parasti to var noteikt vienīgi jaunām precēm, nevis lietotām. Tāpēc šādas lietotas preces tiek uzskatītas par nenoteiktas izcelsmes precēm, kurām, laižot tās brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā, piemēro atbilstošu ievedmuitas nodokļa pamatlikmi.

Papildus informējam: ja daļu no ievestajām precēm ir plānots eksportēt tālāk uz kādu trešo valsti, tām var izvēlēties īpašu procedūru, piemēram, uzglabāšana muitas noliktavā. Vairāk par preču deklarēšanu var uzzināt šeit.

Muita