Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes direktora/-es ierēdņa amats (vakance uz nenoteiktu laiku)

 Publicēts: 22.05.2020. 16.48


Apakšsadaļu izvēlne
Ja Tev ir
 • atbilstība likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17.panta pirmās daļas un Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (maģistra grāds);
 • profesionālā pieredze datu analīzes jomā ne mazāk kā trīs gadi;
 • pieredze vadošā amatā;
 • zināšanas nodokļu jomas tiesību aktos un izpratne par nodokļu administrēšanas procesiem;
 • prasme izstrādāt analītiskos materiālus un prezentācijas;
 • prasme strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju un to analizēt;
 • profesionālās vadības prasmes komandas darba organizēšanā un kopīgu mērķu sasniegšanā;
 • spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību, prasme skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • angļu valodas zināšanas;
 • nevainojama reputācija un uz Tevi nav attiecināmi likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.
Ja esi gatavs
 • vadīt Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldi, veikt darba un attīstības plānošanu, novērtēt un analizēt darba rezultātus, veicināt Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas ierēdņu un darbinieku attīstību;
 • nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Valsts ieņēmumu dienesta darbību, ieviešot un attīstot visaptverošu nodokļu maksātāju risku analīzes sistēmu valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, kā arī nodrošinot nodokļu maksātāju uzvedības prognozēšanu un nodokļu maksātāju segmentēšanu atbilstošai nodokļu saistību izpildes disciplīnai.
Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam
 • stabilu atalgojumu (mēnešalga 3005 EUR (bruto), iespējamas piemaksas);
 • jaunus izaicinājumus un personīgo un profesionālo izaugsmi;
 • iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • papildatvaļinājuma dienas.
Priekšrocības pretendentiem ar
 • akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (maģistra grāds) sociālajās zinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās;
 • vadītāja profesionālo pieredzi datu analīzes jomā ne mazāk kā pieci gadi.
Ierēdņa dienesta vieta
Talejas iela 1, Rīga.
Apraksts par pieteikuma iesniegšanu

Pretendentam ar norādi Konkurss uz NMUAPP_direktora amatu_Vards_Uzvards līdz š.g. 1.jūnijam (ieskaitot) jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi vid.konkursi [at] vid.gov.lv vai pa pastu Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978 šādus dokumentus:

1. pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, kurā:

 • norāda motivāciju un izvērstu redzējumu (līdz 1000 vārdiem) par Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvaldes prioritātēm un attīstību, atspoguļojot priekšlikumus ar mērķi ieviest visaptverošu nodokļu maksātāju risku analīzes sistēmu valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā; atspoguļo turpmākās attīstības perspektīvas un galvenos stratēģiskos mērķus, par sadarbības ar citām institūcijām attīstību, norādot primāri risināmos jautājumus un mērķu sasniegšanas metodes, kā arī izdarot secinājumus un izvirzot priekšlikumus;
 • apliecina atbilstību likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmajā daļā un Valsts civildienesta likuma 7.panta noteiktajām prasībām un to, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi;

2. dzīvesgaitas aprakstu (CV) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;

3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases procesa otrajai kārtai.

Personāla atlases procesa otrajā kārtā tiks vērtētas arī pretendenta angļu valodas zināšanas un prasmes atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem angļu valodā.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir VID Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, tālr.67122633.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi VID var iegūt tīmekļa vietnē Privātuma politika.

Piesakies līdz 2020. gada 1.jūnijam!

Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi [at] vid.gov.lv ar norādi “Jautājums par konkursu”.

Pieteikšanās termiņš
01. Jūnijs 2020, 23.59